07 Okt 2013

Norske Skog selger virksomhet i Thailand

Norske Skog har inngått avtale om å selge Singburifabrikken i Thailand til et thailandsk industrikonsern for totalt USD 33 millioner. Transaksjonen er en del av den allerede kommuniserte strategien om å forbedre Norske Skogs finansielle posisjon. Den nye eieren vil fortsette å produsere avispapir ved fabrikken.

- Salget er del av vår strategi i å forbedre Norske Skog sin kontantstrøm og finansielle stilling. Vi er meget tilfredse for at vi kunne selge virksomheten i Thailand til en kjøper med langsiktige planer for fabrikken, sier Sven Ombudstvedt, konsernsjef i Norske Skog.

Singburi har en årlig produksjonskapasitet på 125 000 tonn, og er den eneste avispapirprodusenten i Thailand. Fabrikken har 239 ansatte.

Transaksjonen vil ha begrenset operativ effekt på resten av Norske Skog konsernet. Både den finansielle og operasjonelle del av transaksjonen vil bli sluttført i fjerde kvartal 2013. Transaksjonen vil gi en liten finansiell gevinst, og de regnskapsmessige effekter vil bli publisert i regnskapet for fjerde kvartal 2013.


Oslo, 7. oktober 2013

Norske Skog
Kommunikasjon og samfunnskontakt

For ytterligere informasjon:
Media:
Kommunikasjonsdirektør
Carsten Dybevig
Mob: (+47) 917 63 117
Finansmarkedet:
Direktør Investor Relations
Tom Rogn
Mob: (+47) 948 55 659
 
Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12