31 Okt 2013

Norske Skog Walsum reduserer produksjonskapasitet

Norske Skog Walsum (Tyskland) vil permanent stenge produksjonen ved papirmaskin PM4. Maskinen har en årlig produksjonskapasitet på 225 000 tonn. Stengningen vil gjennomføres i slutten av desember. Walsums andre papirmaskin, PM10, vil fortsette å produsere LWC (Light Weighted Coated) med en årlig kapasitet på 200 000 tonn.

- På grunn av for mye papir i markedet for CM (coated mechanical) magasinpapir, og ulønnsom drift ved fabrikken, ser vi ingen andre muligheter enn å stenge PM4 permanent. Til tross for en stor innsats av de ansatte med å redusere kostnader, er avgjørelsen dessverre uunngåelig, sier Sven Ombudstvedt, konsernsjef i Norske Skog.

Kunder vil motta leveranser fra andre Norske Skog fabrikker og papirmaskiner. Alle eksisterende leveranseforpliktelser vil bli innfridd.

Norske Skog
Kommunikasjon og samfunnskontakt

For ytterligere informasjon:
Norske Skog media:
Kommunikasjonsdirektør        
Carsten Dybevig
Mob: 917 63 117
Norske Skog finansmarkedet:   
Direktør Investor Relations
Tom Rogn
Mob: 948 55 659

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12