18 Nov 2013

Norske Skog øker likviditeten med NOK 250 millioner

Norske Skog har inngått en låneavtale (securitisation fasilitet) med SpareBank1 Gruppen Finans AS. Norske Skog vil oppta et lån på NOK 250 millioner i SpareBank 1 Gruppen med sikkerhet i utestående kundefordringer ved de to norske fabrikkene: Norske Skog Skogn AS og Norske Skog Saugbrugs AS. 

- Vi har nå styrket vår langsiktige finansiering av selskapet gjennom denne avtalen med SpareBank 1 Gruppen Finans AS. Vi har nå tilstrekkelige midler til å dekke låneforpliktelsene i 2014, sier Sven Ombudstvedt, konsernsjef i Norske Skog.

- For ytterligere å styrke konsernets finansielle handlefrihet tas det sikte på å etablere tilsvarende finansieringsavtaler for de øvrige europeiske fabrikkene i konsernet i løpet av første halvår 2014, sier Sven Ombudstvedt, konsernsjef i Norske Skog.

Norske Skog Skogn og Norske Skog Saugbrugs har en samlet årlig omsetning på ca NOK 4 milliarder, og utestående kundefordringer på rundt NOK 350 millioner. Avtalen innebærer at Norske Skog fortsatt vil inndrive fordringer fra kundene. Avtalen med SpareBank 1 Gruppen Finans AS løper over minimum 3 år uten restriktive finansielle covenants. Rentekostnaden er konkurransedyktig sammenlignet med tilsvarende sikret finansiering.

Norske Skog
Kommunikasjon og samfunnskontakt

For ytterligere informasjon:
Norske Skog media:
Kommunikasjonsdirektør
Carsten Dybevig
Mob: 917 63 117
Norske Skog finansmarkedet:   
Direktør Investor Relations
Tom Rogn
Mob: 948 55 659
 
Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12