25 Nov 2013

Økonomi- og finansdirektør Rune Gjessing slutter i Norske Skog

Rune Gjessing ble ansatt i Norske Skog i 2002 og har vært medlem av konsernledelsen siden 2007. Han har blant annet hatt lederansvar for strategi, investor relations og forretningsenhetene utenfor Europa.

- Jeg har arbeidet med store endringsprosesser og mange komplekse transaksjoner. Norske Skog er nå fokusert rundt sine geografiske forretningsområder, og tiden er derfor moden for å finne nye utfordringer etter mange år i samme selskap, sier Rune Gjessing.

- Gjessing har store kunnskaper om bransjen og selskapet. Hans brede erfaring fra en rekke sentrale oppgaver innen konsernet de siste 10 år har vært viktige i konsernets arbeid med omstilling og nytenkning. Jeg vil takke Rune for hans innsats i en rekke ledende posisjoner i selskapet, og samtidig ønske ham til lykke med nye oppgaver, sier konsernsjef Sven Ombudstvedt.

Arbeidet med å finne hans etterfølger er igangsatt. I perioden frem til ny konserndirektør for økonomi- og finans er på plass, vil konsernsjef Sven Ombudstvedt fungere i stillingen.

Norske Skog
Kommunikasjon og samfunnskontakt

For ytterligere informasjon:
Norske Skog media:
Kommunikasjonsdirektør
Carsten Dybevig
Mob: 917 63 117
Norske Skog finansmarkedet:
Direktør Investor Relations
Tom Rogn
Mob: 948 55 659

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12