11 Des 2013

Norske Skog: Finanskalender 2014

Mandag 20. januar:      Stille periode begynner
Onsdag 5. februar: 4. kvartal 2013 og foreløpige tall for helår 2013
     
Mandag 7. april: Stille periode begynner
Torsdag 10. april: Generalforsamling
Torsdag 24. april: 1. kvartal 2014
     
Mandag 30. juni: Stille periode begynner
Torsdag 17. juli: 2. kvartal 2014
     
Mandag 6. oktober: Stille periode begynner
Torsdag 23. oktober: 3. kvartal 2014

Kvartalspresentasjonene vil bli holdt i Karenslyst allé 2 i Oslo.

Oslo, 11. desember 2013

Norske Skog
Investor Relations

For mer informasjon:
Media:
Kommunikasjonsdirektør        
Carsten Dybevig
Mob: 917 63 117
Finansmarkedet:
Direktør
Tom Rogn
Mob: 948 55 659

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12