20 Des 2013

Norske Skog Saugbrugs utvikler ny teknologi for å lage bedre papir

Norske Skog har fått innvilget NOK 7 mill fra Innovasjon Norge for etablering av et verdensledende pilotanlegg for utvikling av mikrofibrillert cellulose (MFC) eller nanocellulose som det også kalles. Mikrofibrillert cellulose (MFC) har flere interessante anvendelser, blant annet som ny råvare i papir og som en mulig armering av plastprodukter.

- Om vi lykkes med å produsere mikrofibrillert cellulose (MFC) med denne teknologien og bruke dette i vår papirproduksjon, vil dette kunne redusere våre kostnader og gjøre oss mer konkurransedyktige fremover. Samtidig vil MFC-kompetansen være nyttig for hele konsernet, sier Sven Ombudstvedt, konsernsjef i Norske Skog.

- Anlegget kommer til å bli et av de ledende i verden, og vil mest sannsynlig gi Norske Skog unik kunnskap hvordan MFC kan utnyttes i stor skala, sier Roy Vardheim, administrerende direktør i Norske Skog Saugbrugs.

Pilotprosjektet går ut på å fremstille MFC fra termomekanisk masse (TMP), som er den viktigste råvaren til papir. Pilotprosjektet er budsjettert til NOK 14 mill hvor Innovasjon Norges finansieringsandel er NOK 7 mill.

- Innovasjon Norge er opptatt av å støtte fremtidsrettet forskning og utvikling ved norske bedrifter. I 2013 fikk vi en ekstrabevilgning for å fremme innovasjon og konkurransekraft i trebasert næringsliv, etter godt forarbeid fra næringene selv. Vi er svært godt fornøyde med responsen på de utlyste midlene. Norske Skog Saugbrugs var en av de som benyttet muligheten til å satse på å utnytte nanoteknologi i produksjon av papir, sier Toril Mølmen, leder av Innovasjon Norge, Oslo, Akershus og Østfold.

Mikrofibrillert cellulose har fått mye oppmerksomhet innen skogsindustriell forskning de siste årene. Materialet har spesielle egenskaper og kan anvendes på en rekke områder. Fremstilling av MFC skjer ved høytrykksbehandling av termomekanisk masse (TMP).

Oslo, 20. desember 2013

Norske Skog
Kommunikasjon og samfunnskontakt

For ytterligere informasjon:
Norske Skog media:
Kommunikasjonsdirektør
Carsten Dybevig
Mob: 917 63 117
Norske Skog finansmarkedet:
Direktør Investor Relations
Tom Rogn
Mob: 948 55 659
For Norske Skog Saugbrugs:
Administrerende director
Roy Vardheim
Mob: 913 27 716
For Innovasjon Norge:
Toril Mølmen, leder av Innovasjon Norge,     Oslo,
Akershus og Østfold
Mob: 915 48 632

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12