08 Jan 2014

Norske Skog selger seg ut av Brasil

Norske Skog har inngått en avtale om å selge de resterende 49% av aksjene i Norske Skog Pisa i Brasil til Papeles Bio Bio S.A., (tidligere Norske Skog Bio Bio) som er kontrollert av Group BO/Pathfinder, et konsortium av chilenske investorer. Salgsprisen for den resterende 49% eierandelen er USD 37 millioner. Salgsprovenyet vil bli mottatt i løpet av første halvår av 2014.

- Vi er fornøyd med å selge resten av den brasilianske virksomheten tidligere enn forventet. Vi har lenge hatt som uttalt mål at vår kjernevirksomhet ligger i Europa og Australasia. Salget er samtidig en del av vår strategi med å forbedre vår likviditet, sier Sven Ombudstvedt, konsernsjef i Norske Skog.

Etter denne transaksjonen har ikke Norske Skog papirproduksjon i Sør-Amerika. Ved salget av 51% av aksjene i Pisa i juni 2013, ble vilkårene for salget av de resterende 49% av aksjene avtalt med Papeles Bio Bio S.A. Denne avtalen er nå reforhandlet og innebærer en akselrert tidslinje. Dette har vært mulig grunnet et brasiliansk skatteprogram (REFIS), som ble lansert av brasilianske myndigheter i andre halvdel av 2013 og som Pisa har tatt del i.

Papeles Bio Bio SA vil videreutvikle virksomheten i Brasil i sammen med aktivitetene i Chile.

Norske Skog
Kommunikasjon og samfunnskontakt

For ytterligere informasjon:
Media:
Kommunikasjonsdirektør
Carsten Dybevig
Mob: (+47) 917 63 117
Finansmarkedet:
Direktør Investor Relations
Tom Rogn
Mob: (+47) 948 55 659

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12