08 Jan 2014

Rune Sollie ny økonomi- og finansdirektør i Norske Skog

Rune Sollie (47) er ansatt som ny konserndirektør for økonomi- og finans (CFO) i Norske Skogindustrier ASA. Sollie har solid erfaring fra ulike økonomistillinger i norsk næringsliv.

Rune Sollie har nå sist vært ansatt i Statoil Fuel & Retail AS som konsernregnskapssjef. Han har tidligere erfaring fra ulike revisjons- og regnskapsarbeid i UNIConsult AS, Yara International ASA, KPMG, Vegdirektoratet og Norges Bank. Han har også erfaring fra bank og finans, og sitter blant annet i styret for KBN Kommunalbanken Norge.

- Jeg er svært tilfreds med å få med meg en så erfaren og dyktig fagperson som Rune Sollie i den videre utviklingen av selskapet. Utfordringene fremover vil fortsatt være å bedre lønnsomheten i hele konsernet samt tilpasse vår organisasjon til selskapets størrelse og aktiviteter. Her vil Rune Sollies kompetanse og ledererfaring komme godt til nytte, sier konsernsjef Sven Ombudstvedt.

- Jeg ser frem til å arbeide i en global organisasjon med mange spennende prosesser og dyktige mennesker. Tross utfordrende markeder vil mye innsats rettes mot å bedre lønnsomheten for selskapets produkter, sier Rune Sollie, påtroppende CFO i Norske Skog.

Rune Sollie vil tiltre stillingen fra 20. januar 2014.

Norske Skog
Kommunikasjon og samfunnskontakt

For ytterligere informasjon:
Norske Skog media:
Kommunikasjonsdirektør
Carsten Dybevig
Mob: 917 63 117
Norske Skog finansmarkedet:
Direktør Investor Relations
Tom Rogn
Mob: 948 55 659

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12