05 Mar 2014

Næringsministeren åpner nytt termomekanisk tremasseanlegg til 220 mill kr ved Norske Skog i Halden

Næringsminister Monica Mæland åpner offisielt det nye tremasseanlegget ved Norske Skog Saugbrugs i Halden i morgen 6. mars 2014 kl 10.00.

Norske Skog har investert NOK 220 mill i en utvidelse og ombygging av det termomekaniske tremasseanlegget ved Norske Skog Saugbrugs i Halden. Det gamle tresliperiet er erstattet av et moderne anlegg, som vil levere tremasse til papirmaskinene til en langt lavere kostnad enn i dag.

Kostnadsbesparelsene består i hovedsak av lavere energi- og celluloseforbruk samt lavere vedlikeholdskostnader. Mer bruk av tremasse i papiret vil også gi bedre kvalitet. Enova har støttet prosjektet med NOK 50 millioner på grunn av den betydelige energisparingen prosjektet gir.

- Investering i nytt masseanlegg gir økt konkurransekraft gjennom en kraftig energieffektivisering. Vi gjør dette som et ledd i å opprettholde den videre driften ved Saugbrugs. Vi vil takke spesielt Enova som har gitt en vesentlig finansiell støtte til dette prosjektet, sier konsernsjef Sven Ombudstvedt i Norske Skog.

- Dette er et forbilledlig prosjekt. Med å ta i bruk denne teknologien blir Norske Skog Saugbrugs verdensledende på energieffektiv produksjon av papirmasse. Vi støtter energieffektivisering i industrien fordi slike prosjekt er vesentlig for å styrke den norske forsyningssikkerheten, sier administrerende direktør i Enova. Vi støtter energi- og klimaløsninger som bidrar til redusert energibruk og kutt i klimautslipp. Med slike prosjekter er Norske Skog blitt en spydspiss i arbeidet for en grønnere industri i Norge, og vi ser fram til nye prosjekter, sier administrerende direktør i Enova, Nils Kristian Nakstad. 

Norske Skog Saugbrugs sysselsetter 520 personer. Fabrikken har en årlig produksjonskapasitet på 530 000 tonn magasinpapir.

Oxenøen, 6. mars 2014

Norske SkogEnova
Kommunikasjon og samfunnskontaktKommunikasjonsavdeling

For ytterligere informasjon:
Norske Skog media:
Kommunikasjonsdirektør
Carsten Dybevig
Mob: 917 63 117
For Enova:
Senior Kommunikasjonsrådgiver
Evy Aspheim
Mob: +47 406 09 502

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12