21 Mar 2014

Norske Skog kjøp av egne obligasjoner

Norske Skog har kjøpt tilbake obligasjoner for NOK 21,5 millioner (pålydende) i NSG18 (ISIN NO0010524366) og NOK 93 millioner (pålydende) i NSG17 (ISIN NO0010521610). Opprinnelig var NSG18 på NOK 220 millioner. Det resterende lånet er på NOK 87,5 millioner. Opprinnelig var NSG17 på NOK 530 millioner. Det resterende lånet er på NOK 407,5 millioner.

Obligasjonene er notert på Oslo Børs.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12.

Norske Skog
Kommunikasjon og samfunnskontakt

For ytterligere informasjon:
Norske Skog media:
Kommunikasjonsdirektør       
Carsten Dybevig
Mob: 917 63 117
Finansmarkedet:
Direktør Investor Relations
Tom Rogn
Mob: 948 55 659