31 Mar 2014

Norske Skog kjøp av egne obligasjoner

Norske Skog har kjøpt tilbake obligasjoner for NOK 30 millioner (pålydende) i NSG18 (ISIN NO0010524366). Opprinnelig var NSG18 lånet på NOK 220 millioner. Det resterende lånet er på NOK 57,5 millioner.

Obligasjonene er notert på Oslo Børs.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12.

Norske Skog
Kommunikasjon og samfunnskontakt

For ytterligere informasjon:
Norske Skog media:
Kommunikasjonsdirektør     
Carsten Dybevig
Mob: 917 63 117
Finansmarkedet:
Direktør Investor Relations
Tom Rogn
Mob: 948 55 659