10 Apr 2014

Generalforsamling i Norske Skog

Norske Skogs generalforsamling ble avholdt i dag, 10. april 2014. Generalforsamlingen gjenvalgte Eilif Due, Siri Beate Hatlen og Jon-Aksel Torgersen som aksjonærvalgte medlemmer av Norske Skogs styre. Som nye medlemmer ble valgt Jarle Roth og Karin Bing Orgland. Generalforsamlingen valgte Jarle Roth til styreleder. De ansatte har gjenvalgt Kjetil Bakkan, Paul Kristiansen og Svein Erik Veie til styremedlemmer.

Generalforsamlingen gjenvalgte Dag J. Opedal, Olav Veum og Helge Leiro Baastad til valg- og honorarkomiteen. Som nytt medlem ble valgt Marianne E. Johnsen. Dag J. Opedal ble gjenvalgt til leder i valg- og honorarkomiteen.

Sakene på generalforsamlingen ble vedtatt i henhold til innkallingen med unntak av sak 12 "Nytt langsiktig insentivprogram" der flertallet støttet forslaget fra Astrup Fearnley AS. Protokoll, møtefortegnelse og avstemmingsresultater fra generalforsamlingen er vedlagt.

Samleoversikt
De styrende organer i Norske Skog har etter årets ordinære generalforsamling følgende aksjonær- og ansattvalgt sammensetning:

Styret Valg- og honorarkomitéen
Valgt av aksjonærene:
Jarle Roth (leder)
Eilif Due
Siri Beate Hatlen
Karin Bing Orgland
Jon-Aksel Torgersen

Valgt av de ansatte:
Kjetil Bakkan
Paul Kristiansen
Svein Erik Veie
Valgt av aksjonærene:
Dag J. Opedal (leder)
Helge Leiro Baastad
Olav Veum
Marianne E. Johnsen


Valgt av de ansatte:
Cecilie Jonassen

Norske Skog
Kommunikasjon og samfunnskontakt

For ytterligere informasjon:
Norske Skog media:
Kommunikasjonsdirektør
Carsten Dybevig
Mob: 917 63 117
Finansmarkedet:
Direktør Investor Relations
Tom Rogn
Mob: 948 55 659
 
 
Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Norske Skogs generalforsameling