30 Jun 2014

Norske Skog: Invitasjon til regnskap for andre kvartal 2014

Publisering av Norske Skogs regnskap for andre kvartal 2014 finner sted torsdag 17. juli kl. 07:00. 

Det blir presentasjon av regnskapet i Karenslyst allé 2 kl. 08:30. Presentasjonen overføres direkte via en link på Norske Skogs hjemmeside www.norskeskog.com. Et opptak av presentasjonen vil bli gjort tilgjengelig.

Det er videre en internasjonal telefonkonferanse kl. 13:00. Et opptak av konferansen vil bli gjort tilgjengelig. Detaljer for telefonkonferansen:

+44 1296 480 100
Code: 806 083

Innringere bes registrere seg før 12:50

På begge arrangementene vil konsernsjef Sven Ombudstvedt og andre fra konsernledelsen delta. Vi minner om at Norske Skog nå er inne i stille perioden i forkant av regnskapet.

Oslo, 30. juni 2014

Norske Skog
Kommunikasjon og samfunnskontakt

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

For ytterligere informasjon:
Media:
Kommunikasjonsdirektør          
Carsten Dybevig
Mob: (+47) 917 63 117
Finansmarkedet:
Direktør Investor Relations
Tom Rogn
Mob: (+47) 948 55 659