08 Sep 2014

Norske Skog signerer en EUR 25 mill kredittfasilitet

Norske Skog har inngått en EUR 25 millioner låneavtale (securitisation fasilitet) med Eurofactor AG (et selskap i Credit Agricole Group), basert på kundefordringer fra den østerrikske fabrikken, Norske Skog Bruck GmbH.   

- Vi har nå styrket vår langsiktige finansiering av selskapet gjennom denne avtalen med Eurofactor, sier Sven Ombudstvedt, konsernsjef i Norske Skog.

Avtalen med Eurofactor innebærer at Norske Skog fortsatt vil inndrive fordringer fra kundene. Løpetiden for lånet er minimum 3 år uten finansielle covenants. Rentekostnaden er konkurransedyktig sammenlignet med tilsvarende finansiering.

Som tidligere annonsert, har Norske Skog Skogn AS, Norske Skog Saugbrugs AS og Norske Skog Golbey SAS inngått tilsvarende låneavtaler på til sammen rundt NOK 600 millioner i 2013 og 2014.

Norske Skog
Kommunikasjon og samfunnskontakt

For ytterligere informasjon:
Norske Skog media:
Kommunikasjonsdirektør
Carsten Dybevig
Mob: 917 63 117
Norske Skog finansmarkedet: 
Direktør Investor Relations
Tom Rogn
Mob: 948 55 659

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12