06 Okt 2014

Norske Skog: Presentasjon av regnskap for tredje kvartal 2014

Publisering av Norske Skogs regnskap for tredje kvartal 2014 finner sted torsdag 23. oktober kl. 07:00. 

Kl. 08:30 blir det presentasjon av regnskapet i Karenslyst allé 2, som overføres direkte via en link til Norske Skogs hjemmeside www.norskeskog.com.

Kl. 13:00 er det en internasjonal telefonkonferanse. Detaljer for telefonkonferansen:

+44 1296 480 100

Code: 483 289

Innringere bes registrere seg før 12:50.

Opptakene av presentasjonen og telefonkonferansen vil bli gjort tilgjengelig på hjemmesiden i ettertid. På begge arrangementene vil konsernsjef Sven Ombudstvedt og andre fra konsernledelsen delta. Vi minner om at Norske Skog nå er inne i stille perioden i forkant av regnskapet.

Oslo, 6. oktober 2014

Norske Skog
Kommunikasjon og samfunnskontakt

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

For ytterligere informasjon:
Media:
Kommunikasjonsdirektør 
Carsten Dybevig
Mob: (+47) 917 63 117
Finansmarkedet:     
Direktør Investor Relations
Tom Rogn
Mob: (+47) 948 55 659