17 Nov 2014

Kjell Arve Kure er ansatt som ny administrerende direktør for Norske Skog Saugbrugs

Kjell Arve Kure (45) er i dag ansatt som ny administrerende direktør for Norske Skog Saugbrugs AS. Kure har solid ledelses- og industrierfaring fra ulike stillinger i Norske Skog Saugbrugs gjennom 15 år.

Kure har vært ansatt i Norske Skog Saugbrugs siden 2003. Han har vært produksjonsdirektør ved fabrikken siden 2011. I Saugbrugs har han også vært prosess- og utviklingssjef (2003-04), produksjonssjef for tremasse, energi og miljø (2004-08) samt produksjonssjef for PM6 og tremassefabrikken (2008-11). Han var ansatt i Norske Skog Research som utviklingssjef (1999-03) og forsker ved Papirindustriens forskningsinstitutt (PFI) i Trondheim.

- Vi er svært tilfreds med å ha fått Kjell Arve Kure som ny administrerende direktør for Norske Skog Saugbrugs. Hans omfattende industrielle kompetanse og ledererfaring vil være et godt bidrag til å utvikle Norske Skog Saugbrugs videre. Utfordringene fremover vil være å bedre lønnsomheten til Saugbrugs, utvikle og effektivisere produksjonsprosessene samt tilpasse virksomheten til fremtidens skarpe konkurranse, sier konsernsjef i Norske Skog og styreleder i Norske Skog Saugbrugs AS, Sven Ombudstvedt.

- Min karriere hittil ved Saugbrugs har gitt meg en rekke teknologiske utfordringer og mye kompetanse om Saugbrugs og papirindustrien. Tross utfordrende markeder vil innsatsen rettes mot å bedre lønnsomheten for selskapet. I samspill med mange dyktige medarbeidere her på Saugbrugs, er jeg sikker på at vi vil lykkes i den fremtidige, globale konkurransen, sier Kjell Arve Kure, administrerende direktør i Norske Skog Saugbrugs.

Kjell Arve Kure har en doktorgrad i kjemi fra NTNU med hovedvekt på utvikling av fiberprosesser for å bedre papirkvaliteter. I tillegg har han en master in business administration (MBA) fra Norges Handelshøyskole, master i kjemi fra University of British Colombia samt master of science fra UMB (Landbrukshøyskolen) på Ås. 

Roy Vardheim slutter

Roy Vardheim fratrer i dag som administrerende direktør etter nærmere 3 år i stillingen. Roy kom til Norske Skog etter en lang internasjonal karriere, og har tidligere vært ansatt i en rekke ledende stillinger i polyolefinselskapet Borealis.

- Vi har blitt enige med Roy om å avslutte hans rolle som administrerende direktør ved Saugbrugs. Roy har gjennomført viktige prosesser ved Saugbrugs, som oppstart av ny tremasselinje med kraftige reduksjoner i energiforbruk og variable kostnader samt igangsatt forskning av nye produkter som mikrofibrilær cellulose, sier Ombudstvedt.

- Jeg har arbeidet med en rekke utfordrende endringsprosesser og utviklingsprosjekter de siste årene. Det har vært lærerikt. Dessverre har ikke resultatene stått i forhold til den innsatsen som er prestert. Fallende etterspørsel kombinert med overkapasitet, har gjort at kostnadskuttene er blitt oppspist av fallende priser. Jeg vil takke de mange flinke ansatte ved Saugbrugs, og vil høste av erfaringen på Saugbrugs i nye oppgaver fremover, sier Roy Vardheim.

Et bilde av Kjell Arve Kure er tilgjengelig på twitter: @Norske_Skog

Norske Skog
Kommunikasjon og samfunnskontakt

For ytterligere informasjon:
 

Norske Skog media:
Kommunikasjonsdirektør
Carsten Dybevig
Mob: 917 63 117

 
 

Norske Skog finansmarkedet:
Direktør Investor Relations
Tom Rogn
Mob: 948 55 659

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12