30 Des 2014

Norske Skog: Finanskalender 2015

Mandag 26. januar: Stille periode begynner
Torsdag 12. februar: 4. kvartal 2014 og foreløpige tall for helår 2014
   
Mandag 6. april: Stille periode begynner
Torsdag 16. april: Generalforsamling
Torsdag 23. april: 1. kvartal 2015
   
Mandag 29. juni: Stille periode begynner
Torsdag 16. juli: 2. kvartal 2015
   
Mandag 5. oktober: Stille periode begynner
Torsdag 22. oktober: 3. kvartal 2015

Oslo, 30. desember 2014
Norske Skog
Investor Relations

For mer informasjon:
Media:
Kommunikasjonsdirektør
Carsten Dybevig
Mob: 917 63 117
Finansmarkedet:
Direktør
Tom Rogn
Mob: 948 55 659

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12