19 Jan 2015

Jon-Aksel Torgersen innstilles som ny styreleder i Norske Skog

Styreleder i Norske Skog Jarle Roth (54) har meddelt valgkomiteen at han ikke er kandidat til gjenvalg som styreleder. Valgkomiteen i Norske Skog foreslår enstemmig at Jon-Aksel Torgersen (63) overtar som ny styreleder i Norske Skog fra den ordinære generalforsamlingen den 16. april 2015.  

- Jon-Aksel Torgersen har vært styremedlem i Norske Skog siden 2012, og har svært omfattende leder- og styreerfaring fra norsk og internasjonal industri-, shipping- og finansnæring. Han har vært administrerende direktør i Astrup Fearnley AS siden 1992, og med det vært operativ i strategiutvikling og porteføljestyring i et av Norges mest renommerte finanshus. Jon-Aksel innehar kravene valgkomiteen har til en ny styreleder som skal videreføre forbedringstiltakene i Norske Skog, sier valgkomiteens leder Dag J. Opedal.

- Min beslutning bygger på behovet for å bruke mer tid på Eksportkreditt Norge og de utfordringer og muligheter som finnes innen både offshorebransjen og fastlandsindustrien, sier nåværende styreleder Jarle Roth.  
- Vi vil takke Jarle Roth for hans omfattende innsats med å lede styrets arbeid det siste året, sier valgkomiteens leder Dag J. Opedal.

Jon-Aksel Torgersen er for tiden styreleder i Atlantic Container Line AB og Finnlines Plc, og styremedlem i I.M. Skaugen SE og Awilco LNG. Han er i tillegg styreleder og -medlem i en rekke selskaper i Fearnley gruppen. Torgersen har en master i business administration fra universitetet i St. Gallen (Sveits) fra 1975.

Valgkomiteens øvrige innstillinger vil komme på et senere tidspunkt.

For bilde av Jon-Aksel Torgersen, se twitter: @Norske_Skog

Oslo, 19. januar 2015

Norske Skog
Kommunikasjon og samfunnskontakt

For ytterligere informasjon:
 

Norske Skog media:
Kommunikasjonsdirektør 
Carsten Dybevig
Mob: 917 63 117

 
 

Norske Skog finansmarkedet:   
Direktør Investor Relations
Tom Rogn
Mob: 948 55 659