22 Jan 2015

Norske Skog tilbyr EUR 250 millioner i pantesikrede obligasjoner (PO) og tilbud om ombytte av eksisterende obligasjoner i usikrede obligasjoner

Norske Skog lanserte i dag to separate tilbud (i) et fem-årig pantsikret obligasjonslån på EUR 250 millioner for å oppnå en bred refinansiering og forlengelse av konsernets utestående gjeld og (ii) et tilbud om ombytte av eksisterende obligasjoner.

Norske Skog vil bruke nettoprovenyet fra utstedelsen i hovedsak til å legge til rette for et gjeldsbytte for de eksisterende obligasjonene, noe som vil forlenge løpetiden til alle obligasjonene med unntak av de med forfall i 2033. Eksisterende obligasjonseiere vil bli tilbudt en differensiert blanding av kontanter og nye usikrede obligasjoner (UO) avhengig av underliggende forfallsdatoer på de eksisterende obligasjonene. De nye pantsikrede obligasjonene (PO) vil rangere foran de nyutstedte usikrede obligasjonene (UO). De nye usikrede obligasjonene (UO) vil i sin tur rangere foran de eksisterende obligasjonene, som velger å ikke delta i ombyttet.

Transaksjonene, som omfatter PO-finansieringen og de nye usikrede obligasjonene (UO), er forhåndsmarkedsført til en rekke store innehavere av eksisterende obligasjoner og store institusjonelle investorer. Norske Skog har mottatt interesse for deltakelse og sterk støtte for transaksjonene fra ulike investorer.

- Vi er fornøyde med å kunngjøre vår langsiktige finansieringsplan. Etter gjennomføringen av transaksjonene, vil vi ha styrket og sikret vår langsiktige kapitalstruktur gjennom forbedret likviditet, nedbetaling av gjeld og forlengelse av vesentlige gjeldsforfall til tidligst desember 2019, sier Sven Ombudstvedt, konsernsjef i Norske Skog.

- Vi mener at vi nå er i en bedre kostnadsposisjon og er mer konkurransedyktige enn tidligere år, som følge av pågående kostnadsreduksjonsprogrammer, fordelaktig valutasituasjon, lavere oljepris og stordriftsfordeler ved eksisterende forretningsenheter. Vi har tilpasset vår produksjonsportefølje til markedets behov, og i fjor fullførte vi betydelige investeringer ved Saugbrugs og Boyer, som vil gi disse enhetene et konkurransefortrinn fremover, sier Sven Ombudstvedt.

Norske Skog trenger samtykke fra et spesifisert flertall av obligasjonsinnehavere i hver enkelt av de eksisterende obligasjonsseriene for å kunne utstede EUR 250 millioner i PO. Det kreves ikke et slikt samtykke for å utstede ca EUR 180 millioner i PO. Hvis obligasjonslanseringen fullføres, vil Norske Skog i alle fall gjennomføre en minimum obligasjonsutstedelse på om lag EUR 180 millioner i PO.

Tilretteleggere for transaksjonene er Goldman Sachs International og Citi. Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12. Denne meldingen skal ikke distribueres i USA.

Norske Skog
Kommunikasjon og samfunnskontakt

For ytterligere informasjon:
 

Norske Skog media:

Kommunikasjonsdirektør 

Carsten Dybevig

Mob: 917 63 117

 
 

Norske Skog finansmarkedet: 

Direktør Investor Relations

Tom Rogn

Mob: 948 55 659

This press release may include projections and other "forward-looking" statements within the meaning of applicable securities laws. Any such projections or statements reflect the current views of Norske Skogindustrier ASA or its subsidiaries ("Norske Skog") about further events and financial performance. Although Norske Skog believes that these views and assumptions are reasonable, the statements are subject to numerous factors, risks and uncertainties that could cause actual outcomes and results to be materially different from those projected. No assurances can be given that such events or performance will occur as projected and actual results may differ materially from these projections.

This press release shall not constitute an offer to sell or a solicitation of an offer to purchase any securities in the Unites States, and shall not constitute an offer, solicitation or sale in any state or jurisdiction in which such an offer, solicitation or sale would be unlawful. The securities have not been and will not be registered under the Securities Act of 1933 (the "Securities Act").  The securities may not be offered or sold in the United States absent registration under the Securities Act or an applicable exemption from registration requirements. Any public offering of securities to be made in the United States will be made by means of a prospectus that may be obtained from the issuer and that will contain detailed information about the company and management, as well as financial statements. This press release is being issued pursuant to and in accordance with Rule 135e under the Securities Act.

In member states of the European Economic Area, this press release (and any offer of the securities referred to herein if made subsequently) is only addressed to and directed at persons who are "qualified investors" within the meaning of Article 2(1)(e) of the Prospectus Directive.

This press release is directed only at (i) persons who are outside the United Kingdom or (ii) persons who have professional experience in matters relating to investments falling within Article 19(5) of the Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (the "Order") or (iii) high net worth entities, and other persons to whom it may lawfully be communicated, falling within Article 49(2) of the Order or (iv) persons to whom an invitation or inducement to engage in investment activity (within the meaning of Section 21 of the Financial Services and Markets Act 2000 (the "FSMA")) in connection with the issue or sale of any notes may otherwise be lawfully communicated or caused to be communicated (all such persons together being referred to as "relevant persons"). Any investment activity to which this communication relates will only be available to and will only be engaged with, relevant persons. Any person who is not a relevant person should not act or rely on this document or any of its contents.

In connection with the issuance of the SSN, the stabilizing manager (or any person acting on behalf of the stabilizing manager) may over-allot the SSN or effect transactions with a view to supporting the market price of the notes at a level higher than that which might otherwise prevail.  However, there is no assurance that the stabilizing manager (or any person acting on behalf of the stabilizing manager) will undertake stabilization action.  Any stabilization action may begin on or after the date on which adequate public disclosure of the terms of the offer of the SSN  is made and, if begun, may be ended at any time, but it must end no later than the earlier of 30 days after the issue date of the SSN and 60 days after the date of the allotment of the SSN.  Any stabilization action or over-allotment must be conducted by the stabilizing manager (or person acting on behalf of the stabilizing manager) in accordance with all applicable laws and rules.

This press release does not constitute an offer to sell or buy or the solicitation of an offer to sell or buy the existing bonds  and/or the new unsecured notes, as applicable (and offers of existing bonds for exchange pursuant to the offers will not be accepted from holders), in any circumstances in which such offer or solicitation is unlawful.