16 Mar 2015

Ole Enger innstilles som nytt styremedlem i Norske Skog

Valgkomiteen i Norske Skog har enstemmig innstilt Ole Enger (67) til nytt styremedlem.

Ole Enger er i dag styreleder i REC Solar ASA, og var forut for dette konsernsjef i REC Solar ASA, SAPA AB og Elkem AS. Han har en mastergrad fra Norges miljø- og biovitenskapelige universitet på Ås, en bachelorgrad fra Norges Handelshøyskole i Bergen, studier i executive management ved IMD i Sveits og franskstudier i Lausanne. Enger har bred erfaring fra ledende stillinger i større industrikonsern og fra styreverv i børsnoterte og ikke-børsnoterte virksomheter innen ulike sektorer. Enger er uavhengig av Norske Skogs hovedaksjonærer, ledende ansatte og vesentlige forretningsforbindelser, og har ingen oppdrag for Norske Skog.

Valg- og honorarkomiteen i Norske Skog foreslår gjenvalg av de øvrige styremedlemmene Eilif Due, Siri Beate Hatlen, Karin Bing Orgland og Jon Aksel Torgersen. Nåværende styreleder Jarle Roth fratrer på generalforsamlingen 16. april. Roth har tidligere meddelt valgkomiteen at han ikke tar gjenvalg. Forslag til ny styreleder ble omtalt i en egen pressemelding den 19. januar i år. Valgkomiteen i Norske Skog foreslo da enstemmig at Jon-Aksel Torgersen (63) innstilles til ny styreleder.

Det foreslås ikke å utnevne nestleder til styret. I tillegg til de fem aksjonærvalgte styremedlemmene, velges det tre styremedlemmer av og blant de ansatte i selskapet til styret. Norske Skogs styremedlemmer velges for ett år av gangen.

Valg- og honorarkomiteen
Dag J. Opedal foreslås gjenvalgt som leder av valg- og honorarkomiteen. Helge Leiro Baastad trer ut av komiteen etter fire år. Marianne E. Johnsen og Olav Veum foreslås gjenvalgt som medlemmer av valg- og honorarkomiteen.

Komiteen innstiller overfor generalforsamlingen at antall aksjonærvalgte medlemmer av valg- og honorarkomiteen reduseres fra fire til tre, som et ledd i den pågående effektiviseringen av konsernet.

Generalforsamling
Norske Skogs generalforsamling avholdes den 16. april. Generalforsamlingen velger medlemmer og leder til styret og valg- og honorarkomiteen. Valg- og honorarkomiteen består i dag av Dag J. Opedal (leder), Helge Leiro Baastad, Marianne E. Johnsen og Olav Veum samt Cecilie Jonassen som observatør fra de ansatte med møte- og talerett.

Samleoversikt
Dersom valg- og honorarkomiteens innstilling tas til følge, vil de styrende organer i Norske Skog etter årets generalforsamling ha følgende aksjonærvalgte sammensetning:

Styret Valgkomiteen

Jon-Aksel Torgersen (leder)
Eilif Due
Ole Enger
Siri Beate Hatlen
Karin Bing Orgland 

Dag J. Opedal (leder)
Marianne E. Johnsen 
Olav Veum

Oslo, 16. mars 2015

Norske Skog
Kommunikasjon og samfunnskontakt

For ytterligere informasjon:
Norske Skog media:
Kommunikasjonsdirektør
Carsten Dybevig
Mob: 917 63 117 
Norske Skog finansmarkedet:
Direktør Investor Relations
Tom Rogn
Mob: 948 55 659