06 Apr 2015

Norske Skog: Presentasjon av regnskap for første kvartal 2015

Publisering av Norske Skogs regnskap for første kvartal 2015 finner sted torsdag 23. april 07:00. Et opptak av konsernsjefens presentasjon, kvartalsregnskapet og presentasjonspakken vil bli gjort tilgjengelig på www.norskeskog.com.

Norske Skog inviterer til investor møter i London samme dag og fredag 24. april. J.P. Morgan arrangerer møtene. Vennligst kontakt Tamsin Miles hos J.P. Morgan om du ønsker å delta, tamsin.l.miles@jpmorgan.com

Vi minner om at Norske Skog nå er inne i stille perioden i forkant av regnskapet.

Oslo, 6. april 2015
Norske Skog
Kommunikasjon og samfunnskontakt

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

For ytterligere informasjon:
Media:
Kommunikasjonsdirektør    
Carsten Dybevig
Mob: (+47) 917 63 117
Finansmarkedet:
Direktør Investor Relations
Tom Rogn
Mob: (+47) 948 55 659