16 Apr 2015

Generalforsamling i Norske Skog

Norske Skogs generalforsamling ble avholdt i dag, 16. april 2015. Generalforsamlingen gjenvalgte Eilif Due, Siri Beate Hatlen, Karin Bing Orgland og Jon-Aksel Torgersen som aksjonærvalgte medlemmer av Norske Skogs styre. Som nytt medlem ble Ole Enger valgt. Generalforsamlingen valgte Jon-Aksel Torgersen til styreleder. De ansatte har valgt Cecilie Jonassen, Paul Kristiansen og Svein Erik Veie til styremedlemmer.

Generalforsamlingen gjenvalgte Dag J. Opedal, Marianne E. Johnsen og Olav Veum til valg- og honorarkomiteen. Som nytt medlem ble Svein Erik Nicolaysen valgt. Dag J. Opedal ble gjenvalgt til leder i valg- og honorarkomiteen.

Sakene på generalforsamlingen ble vedtatt i henhold til innkallingen med unntak av sak 7 "Vedtektsendring - antall aksjonærvalgte medlemmer i valg- og honorarkomiteen" der flertallet ikke støttet forslaget om å redusere antall aksjonærvalgte medlemmer fra 4 til 3.

Protokoll, møtefortegnelse og avstemmingsresultater fra generalforsamlingen er vedlagt.

Samleoversikt
De styrende organer i Norske Skog har etter årets ordinære generalforsamling følgende aksjonær- og ansattvalgt sammensetning:

Styret Valg- og honorarkomitéen
Valgt av aksjonærene:
Jon-Aksel Torgersen (leder) 
Eilif Due
Ole Enger (ny)
Siri Beate Hatlen
Karin Bing Orgland


Valgt av de ansatte:
Cecilie Jonassen (ny)
Paul Kristiansen
Svein Erik Veie

 
Valgt av aksjonærene:
Dag J. Opedal (leder)
Marianne E. Johnsen
Svein Erik Nicolaysen (ny)
Olav VeumValgt av de ansatte:
Kjetil Bakkan (ny)

 

Norske Skog
Kommunikasjon og samfunnskontakt

For ytterligere informasjon:
Norske Skog media:
Kommunikasjonsdirektør 
Carsten Dybevig
Mob: 917 63 117
Finansmarkedet:
Direktør Investor Relations
Tom Rogn
Mob: 948 55 659

Norske Skogs generalforsameling