19 Jun 2015

Norske Skog: Invitasjon til presse- og investor briefing ved Norske Skog Saugbrugs i Halden

I forbindelse med fremleggelsen av Norske Skogs resultater for andre kvartal 2015, ønsker vi presse og investorer hjertelig velkommen til en orientering om fremdriften i våre fremtidsrettede utviklingsprosjekter. Saugbrugs er en av verdens største produsenter av magasinpapir. Årlig produksjonskapasitet er på 500 000 tonn.

I 2014 introduserte Saugbrugs en ny termo-mekanisk masse (TMP) linje, som reduserte energikostnader med nesten 10%. Dette gjorde Saugbrugs til den mest energieffektive SC-produsenten i verden. Saugbrugs annonserte også et pilotprosjekt for produksjon av mikrofibrillert cellulose (MFC).

Saugbrugs er nå klar til å iverksette nye prosjekter. Vi inviterer deg til å bli med oss på Saugbrugs for en presentasjon av fabrikken og dens fremtid. Som en del av programmet, vil det bli en omvisning på et av verdens mest moderne produksjonsanlegg for papir.

Programmet vil være:
10.00 Velkommen ved kommunikasjonsdirektør Carsten Dybevig
10.05 Oppsummering av 2. kvartals resultater ved konsernsjef Sven Ombudstvedt
10.20 Presentasjon av Saugbrugs og nye prosjekter ved adm.dir. Kjell Arve Kure
10.45 Q & A
11.00 En times omvisning ved Kjell Arve Kure
12:00 Slutt

Adresse: Tistedalsgata 9, Halden
Dato: Torsdag 16 juli 2015
Tid: 10:00
Det vil ikke bli anledning til å ringe inn.

Vi ber deltakere om å bekrefte sin deltakelse i en e-post til Corporate Communication: carsten.dybevig@norskeskog.com

Oslo, 19. juni 2015

Norske Skog
Kommunikasjon og samfunnskontakt

For ytterligere informasjon:
 

Norske Skog media:
Kommunikasjonsdirektør
Carsten Dybevig
Mob: 917 63 117
 

Norske Skog finansmarkedet:
Direktør Investor Relations
Tom Rogn
Mob: 948 55 659

Twitter: @Norske_Skog

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12