29 Jun 2015

Norske Skog: Presentasjon av regnskap for andre kvartal 2015

Publisering av Norske Skogs regnskap for andre kvartal 2015 finner sted torsdag 16. juli 07:00. Et opptak av konsernsjefens presentasjon, kvartalsregnskapet og presentasjonspakken vil være tilgjengelig på www.norskeskog.com.

Norske Skog inviterer samme dag til presse- og investor briefing ved Norske Skog Saugbrugs i Halden.

Programmet vil være:
10.00 Velkommen ved kommunikasjonsdirektør Carsten Dybevig
10.05 Oppsummering av 2. kvartals resultater ved konsernsjef Sven Ombudstvedt
10.20 Presentasjon av Saugbrugs og nye prosjekter ved adm.dir. Kjell Arve Kure
10.45 Q & A
11.00 En times omvisning ved Kjell Arve Kure
12:00 Slutt

Adressen til Norske Skog Saugbrugs er Tistedalsgata 9, Halden. Vennligst kontakt Kommunikasjon og samfunnskontakt: carsten.dybevig@norskeskog.com om du ønsker å delta.

Vi minner om at Norske Skog nå er inne i stille perioden i forkant av regnskapet.

Oslo, 29. juni 2015
Norske Skog
Kommunikasjon og samfunnskontakt

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

For ytterligere informasjon:
 

Norske Skog media:
Kommunikasjonsdirektør
Carsten Dybevig
Mob: 917 63 117
 

Norske Skog finansmarkedet:
Direktør Investor Relations
Tom Rogn
Mob: 948 55 659

Twitter: @Norske_Skog