22 Sep 2015

Norske Skog: Meldepliktig handel

Styreleder Jon-Aksel Torgersen har gjennom sitt heleide selskap Fiducia AS i dag kj°pt 500 000 aksjer i Norske Skog til kurs 1,90. Ny beholdning er 3 486 644 aksjer.


President & CEO Sven Ombudstvedt har i dag kj°pt 300 000 aksjer i Norske Skog til kurs 1,925.
Ny beholdning er 2 012 149 aksjer, hvorav 1 000 000 er eid av Ombudstvedts heleide selskap Elle Holding.


Oslo, 22. september 2015

Norske Skog
Kommunikasjon og samfunnskontakt