28 Sep 2015

Norske Skog og NTE inngår ny kraftavtale

Norske Skog har inngått en kraftavtale med NTE (Nord-Trøndelag Elektrisitets-verk) om leveranse av elektrisk kraft til papirfabrikken på Skogn.

Den nye avtalen erstatter avtalen som ble signert i 2012. Den nye avtalen vil sammen med Statkraftavtale fra 2011, sikre Norske Skog Skogn tilstrekkelig kraft til full drift av fabrikken. For NTE representerer avtalen en forutsigbar leveranse av fornybar energi til en av selskapets aller viktigste kunder. Avtalen er inngått på kommersielle vilkår og gjelder for 16 måneder fra 1. september 2015. Den nye avtalen med NTE sikrer leveranse av 0,4 TWh pr. år frem til 31.12.2016.

- Norske Skog Skogn er viktig for konsernet, for skognæringen i Midt-Norge og for arbeidsplasser på Skogn. Om vi skal være konkurransedyktige fremover, må vi ha enda lavere kostnader enn i dag. Det krever at energi og råstoffkostnader reduseres ytterligere. Ordresituasjonen er noe forbedret gjennom de siste ukene, og kan derfor medføre tidligere oppstart av PM2 enn forutsatt, sier konsernsjef Sven Ombudstvedt i Norske Skog.

- NTE er glad for å få på plass en avtale med en svært viktig kraftintensiv industrivirksomhet i vår region. Norske Skog på Skogn er en hjørnesteinsbedrift i Nord-Trøndelag med stor betydning for verdiskaping og sysselsetting. Kraftavtalen samsvarer også godt med vår strategi for prissikring av kraftproduksjonen, sier energidirektør Kenneth Brandsås i NTE.

- Krevende markedsforhold i hele industrien gjør at fabrikken må ha tilgang på stabile og sikre kraftleveranser til akseptabel pris for å kunne opprettholde driften. Avtalen med NTE gir oss betydelige kraftkostnadsbesparelser, som er nødvendig for å opprettholde konkurransekraften ved Skogn, sier konsernsjef Sven Ombudstvedt i Norske Skog.

Norske Skog Skogn sysselsetter 350 personer. Produksjonen startet i 1966. Fabrikken produserer avispapir, med Storbritannia som det største enkeltmarkedet. 
NTE er Trøndelags ledende energiselskap med 650 ansatte.
 

Oslo/Steinkjer, 28. september 2015   
   
Norske Skog
Kommunikasjon og samfunnskontakt 
NTE
Kommunikasjonsavdeling
   
For ytterligere informasjon:  
Norske Skog media:
Kommunikasjonsdirektør
Carsten Dybevig
Mob: 917 63 117
Norske Skog finansmarkedet:
Direktør Investor Relations
Tom Rogn
Mob: 948 55 659

For NTE:

Energidirektør
Kenneth Brandsås
Mob: 992 68 097

For NTE:

Informasjonssjef
Dagfinn Brendmo
Mob: 915 42 105