08 Okt 2015

Norske Skog: Presentasjon av regnskap for tredje kvartal 2015

Publisering av Norske Skogs regnskap for tredje kvartal 2015 finner sted torsdag 22. oktober 07:00. Et opptak av konsernsjefens presentasjon, kvartalsregnskapet og presentasjonspakken vil være tilgjengelig på www.norskeskog.com

Vi minner om at Norske Skog nå er inne i stille perioden i forkant av regnskapet.

Oslo, 8. oktober 2015

Norske Skog
Kommunikasjon og samfunnskontakt

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

For ytterligere informasjon:
Media:
Kommunikasjonsdirektør
Carsten Dybevig
Mob: (+47) 917 63 117
Finansmarkedet:
Direktør Investor Relations
Tom Rogn
Mob: (+47) 948 55 659