17 Nov 2015

Norske Skog tilbyr ombytte til samtlige innehavere av 2016 og 2017 obligasjoner

Norske Skog lanserer i dag et tilbud (i) til ombytte av obligasjoner med forfall i 2016 til nye usikrede obligasjoner med forfall i juni 2019 og (ii) til ombytte av obligasjoner med forfall i 2017 til en blanding av nye usikrede obligasjoner med forfall i juni 2026 og evigvarende obligasjoner. Samtidig vil Norske Skog be om samtykke fra innehaverne av 2016, 2017, 2021 og 2023 obligasjonene for å endre vilkårene og betingelsene til eksisterende obligasjoner. Hensikten er å oppnå en forlengelse av forfallene, gjeldsreduksjon og en felles jurisdiksjon for konsernets internasjonale obligasjonslån.

- En vellykket gjennomføring av transaksjonene vil vesentlig styrke kapitalstrukturen på mellomlang sikt ved en gjeldsreduksjon, vesentlig forbedring av egenkapitalen, lavere rentebetalinger og forlengelse av betydelig gjeldsforfall. Den kraftige svekkelsen av den norske kronen har økt netto rentebærende gjeld og redusert bokført egenkapital til et uakseptabelt nivå. Dersom transaksjonen blir fullført, kan vi unngå en omfattende balanse restrukturering i overskuelig framtid, sa Mr. Sven Ombudstvedt, konsernsjef i Norske Skog.

De nye usikrede obligasjonene med forfall i 2019 og 2026 som tilbys, vil  i vesentlig grad ha samme vilkår som de eksisterende 2017 obligasjonene. De evigvarende obligasjonene vil motta en årlig renteutbetaling på 2%, som kan bli utsatt helt eller delvis, og de vil ha forfall i desember 2114.

De nye obligasjonslånene med forfall i juni 2019 og juni 2026 vil, som de eksisterende 2016 og 2017 obligasjonene, rangere junior til EUR 290 millioner pantsikrede obligasjonene (SSN) med forfall i desember 2019, samt de garanterte, usikrede obligasjonene EUR 159 millioner med forfall i 2021 og USD 61 millioner i 2023. Det finnes ingen tilgjengelig likviditetsfasilitet til å finansiere en eventuell tilbakebetaling av 2016 eller 2017 obligasjoner eid av investorer som velger å ikke delta i transaksjonen. Transaksjonen har ikke vært forhåndsmarkedsført. Byttetilbudet og samtykkeoppfordringen er gjeldende i 20 virkedager og utløper onsdag 16. desember.

Norske Skog har møtt langt mer utfordrende markedsforhold i 2015 enn forutsatt i begynnelsen av året. Europeiske avispapirpriser falt med nær 15% i andre kvartal som følge av en kamp om markedsandeler. I Asia er papirprisene historisk lave, og skaper en betydelig utfordring for virksomhetene i Australasia, der lavere innenlandsk etterspørsel ikke kan eksporteres til fornuftige marginer. Utsiktene for 2016 tilsier en forbedring i prisbildet, imidlertid blir tapte bidrag i 2015 neppe kompensert i løpet av første halvår 2016.

En vellykket transaksjon vil beskytte verdiene til samtlige interessenter ved å skape en mulighet for konsernet til å dra nytte av en forventet syklisk oppgang og muliggjøre videre arbeid for å restrukturere og konsolidere den europeiske trykkpapirindustrien. En ikke vellykket transaksjon vil øke utsiktene for gjennomføring av en beredskapsplan med SSN og de garanterte usikrede obligasjonene. Et slikt utfall ville trolig medføre en helhetlig balanserestrukturering med et betydelig eller totalt tap i verdien av 2016 og 2017 obligasjonene.

- Vi mener at en vellykket gjennomføring av transaksjonen vil beskytte verdier for alle våre interessenter. Vi mener å være i en bedre kostnadsposisjon enn før, som følge av fortsatte kostnadsprogrammer, lavere olje- og energipriser og bedre stordriftsfordeler på våre gjenværende fabrikker. Vi vil videre kontinuerlig tilpasse vår produksjonsportefølje til markedets behov. Vekst investeringer utover papir er i rute og vil bidra til brutto driftsresultat allerede fra 2016, forklarte Mr. Ombudstvedt.

I forhold til byttetilbudet, vil Norske Skogs ledelse være tilgjengelig for møter mot slutten av neste uke i London og i New York i uke 50 med innehavere av 2016 og 2017 obligasjonsinnehavere. Det vil også bli arrangert lunsjmøter åpne for alle investorer. Hvis du er innehaver av 2016 eller 2017 obligasjoner og ber om et en-til-en møte, eller hvis du ønsker å delta på en investorlunsj, vennligst registrer deg via e-post til: exchangeoffer@norskeskog.com.

For ytterligere informasjon om detaljene i tilbudet for ombytte og samtykkeoppfordringen, vennligst se vedlagte kunngjøring om tilbudet. Kopier av memorandumet for tilbud om ombytte og samtykkeoppfordring er tilgjengelig for innehavere av 2016 og 2017 obligasjoner fra Exchange and Tabulation Agent, Lucid Issuer Service, for informasjon på telefon: +44 20 7704 0880, Attention: Thomas Choquet / Yves Theis; E-post: norskeskog@lucid-is.com. En egen børsmelding vil være tilgjengelig på www.newsweb.no under Norske Skogindustrier ASA ticker "NSG" (IssuerID).

Denne meldingen skal ikke distribueres i USA. Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12.

Norske Skog
Kommunikasjon og samfunnskontakt

For ytterligere informasjon:

Norske Skog media:
Kommunikasjonsdirektør    
Carsten Dybevig
Mob: 917 63 117

Norske Skog finansmarkedet:
    
Direktør Investor Relations
Tom Rogn
Mob: 948 55 659

 
This press release may include projections and other "forward-looking" statements within the meaning of applicable securities laws. Any such projections or statements reflect the current views of Norske Skogindustrier ASA or its subsidiaries ("Norske Skog") about further events and financial performance. Although Norske Skog believes that these views and assumptions are reasonable, the statements are subject to numerous factors, risks and uncertainties that could cause actual outcomes and results to be materially different from those projected. No assurances can be given that such events or performance will occur as projected and actual results may differ materially from these projections.

This press release shall not constitute an offer to sell or a solicitation of an offer to purchase any securities in the Unites States, and shall not constitute an offer, solicitation or sale in any state or jurisdiction in which such an offer, solicitation or sale would be unlawful. The securities have not been and will not be registered under the Securities Act of 1933 (the "Securities Act").  The securities may not be offered or sold in the United States absent registration under the Securities Act or an applicable exemption from registration requirements. Any public offering of securities to be made in the United States will be made by means of a prospectus that may be obtained from the issuer and that will contain detailed information about the company and management, as well as financial statements. This press release is being issued pursuant to and in accordance with Rule 135e under the Securities Act.

In member states of the European Economic Area, this press release (and any offer of the securities referred to herein if made subsequently) is only addressed to and directed at persons who are "qualified investors" within the meaning of Article 2(1)(e) of the Prospectus Directive.

This press release is directed only at (i) persons who are outside the United Kingdom or (ii) persons who have professional experience in matters relating to investments falling within Article 19(5) of the Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (the "Order"
) or (iii) high net worth entities, and other persons to whom it may lawfully be communicated, falling within Article 49(2) of the Order or (iv) persons to whom an invitation or inducement to engage in investment activity (within the meaning of Section 21 of the Financial Services and Markets Act 2000 (the "FSMA")) in connection with the issue or sale of any notes may otherwise be lawfully communicated or caused to be communicated (all such persons together being referred to as "relevant persons"). Any investment activity to which this communication relates will only be available to and will only be engaged with, relevant persons. Any person who is not a relevant person should not act or rely on this document or any of its contents.

In connection with the issuance of the SSN, the stabilizing manager (or any person acting on behalf of the stabilizing manager) may over-allot the SSN or effect transactions with a view to supporting the market price of the notes at a level higher than that which might otherwise prevail.  However, there is no assurance that the stabilizing manager (or any person acting on behalf of the stabilizing manager) will undertake stabilization action.  Any stabilization action may begin on or after the date on which adequate public disclosure of the terms of the offer of the SSN  is made and, if begun, may be ended at any time, but it must end no later than the earlier of 30 days after the issue date of the SSN and 60 days after the date of the allotment of the SSN.  Any stabilization action or over-allotment must be conducted by the stabilizing manager (or person acting on behalf of the stabilizing manager) in accordance with all applicable laws and rules.

This press release does not constitute an offer to sell or buy or the solicitation of an offer to sell or buy the existing bonds  and/or the new unsecured notes, as applicable (and offers of existing bonds for exchange pursuant to the offers will not be accepted from holders), in any circumstances in which such offer or solicitation is unlawful.

Norske Skog Exchange Offer Launch stock exchange release