16 Des 2015

Innkalling til ekstraordinær generalforsamling i Norske Skogindustrier ASA

Norske Skog avholder ekstraordinær generalforsamling den 6. januar 2016 kl 16:00 i Karenslyst allé 2 på Skøyen i Oslo. Innkalling og påmelding til generalforsamlingen finnes på: www.norskeskog.com. Innkalling og påmeldingsinstrukser til generalforsamlingen sendes samtlige aksjonærer med kjent adresse i dag.

Styret i Norske Skog (Selskapet) har vedtatt endelig dagsorden for selskapets ordinære generalforsamling:

  1. Åpning av møtet ved styrets leder. Opptak av fortegnelse over møtende og representerte aksjonærer.
  2. Godkjenne valg av møteleder og en person til å medundertegne protokollen.
  3. Godkjennelse av innkallingen og dagsorden.
  4. Ledelsens oppdatering vedrørende Selskapets virksomhet, herunder Selskapets økonomiske stilling. Presentasjon av en refinansiering av Selskapet gitt av GSO Capital Partners L.P. (GSO) og Cyrus Capital Partners L.P. (Cyrus), to aksjonærer i Selskapet.
  5. Valg av tre nye styremedlemmer til styret i Selskapet.
  6. Valg av medlemmer til valg - og honorarkomiteen i Selskapet.

GSO og Cyrus, som har en samlet eierandel i Norske Skogindustrier ASA på 11,5% av aksjene, har krevd at det avholdes en ekstraordinær generalforsamling, som meddelt i presse- og børsmelding den 8. desember 2015.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12.

Norske Skog
Kommunikasjon og samfunnskontakt

For ytterligere informasjon:
 

Norske Skog media:
Kommunikasjonsdirektør 
Carsten Dybevig
Mob: 917 63 117

 
 

Norske Skog finansmarkedet:
Direktør Investor Relations
Tom Rogn
Mob: 948 55 659

Innkalling til ekstraordinar generalforsamling i Norske Skogindustrier