05 Jan 2016

Joanne Owen og Nils Ingemund Hoff innstilles som nye styremedlemmer i Norske Skog

Valg- og honorarkomiteen i Norske Skog har enstemmig innstilt Joanne Owen og Nils Ingemund Hoff som nye styremedlemmer i Norske Skog. Nåværende styremedlemmer Ole Enger og Karin Bing Orgland har informert valg- og honorarkomiteen at de ønsker å trekke fra styret med virkning fra utgangen av 6. januar 2016. De vil derfor ikke være på valg på den ekstraordinære generalforsamlingen som avholdes 6. januar 2016.

Joanne Owen (42) er partner i det globale advokatfirmaet DLA Piper. Hun er advokat ved domstolene i England og Wales. Owen har lang erfaring i et bredt spekter av institusjonelle og kommersielle eiendomstransaksjoner. Hun har jobbet med mange større porteføljetransaksjoner som involverer salg, oppkjøp og utviklingsprosjekter. Owen er engelsk statsborger og bor i London. Hun ble uteksaminert jurist (LLB Hons) fra Universitetet i Exeter i 1995, og i rettsanvendelse (LPC) ved Nottingham Trent University i 1996.

Nils Ingemund Hoff (53) er rådgiver og konsulent. Hoff har omfattende erfaring i et bredt spekter av virksomheter. Han har i dag stillingen som finansdirektør (CFO) i Bergen Group ASA. Han har jobbet som konsulent for Eagle AS (et familieeid investeringsselskap med interesser i industri, shipping og eiendom) og Viken Aurora AS. I perioden 1998-2014 var Hoff finansdirektør i forskjellige selskaper som Tandberg Data Sarl, Tandberg Data ASA, Tandberg Storage ASA og Data Invest AS. Nils Hoff er norsk statsborger og bor i Norge. Han tok en bachelorgrad i shipping, økonomi og administrasjon fra Agder Distriktshøgskole i 1985 og gikk på Drammen Business School fra 1987 til 1990.

Ekstraordinær generalforsamling

Etter krav fra større aksjonærer i selskapet vil den ekstraordinære generalforsamlingen blant annet behandle valg av nye medlemmer til styret og valg- og honorarkomiteen. Forslaget om å endre sammensetningen av valg- og honorarkomiteen er senere trukket. Valg- og honorarkomiteen består i dag av Dag J. Opedal (leder), Marianne E. Johnsen, Svein Erik Nicolaysen og Olav Veum samt Kjetil Bakkan som observatør fra de ansatte med møte- og talerett.

Valg- og honorarkomiteens forslag
Dersom valg- og honorarkomiteens innstilling tas til følge, vil de styrende organer i Norske Skog etter den ekstraordinære generalforsamlingen ha følgende aksjonærvalgte sammensetning:

Styret Valg- og honorarkomiteen

Jon-Aksel Torgersen (leder)
Eilif Due
Siri Beate Hatlen
Nils Ingemund Hoff
Joanne Owen

Dag J. Opedal (leder)
Marianne E. Johnsen
Svein Erik Nicolaysen
Olav Veum

Vedlagt er valg- og honorarkomiteens fullstendige innstilling.

Oslo, 5. januar 2016

Norske Skog
Kommunikasjon og samfunnskontakt

For ytterligere informasjon:

Norske Skog media:

Kommunikasjonsdirektør                 
Carsten Dybevig
Mob: 917 63 117

Norske Skog finansmarkedet:
        
Direktør Investor Relations
Tom Rogn
Mob: 948 55 659

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Proposal from the election and remuneration