06 Jan 2016

Ekstraordinær generalforsamling i Norske Skog

Norske Skogs ekstraordinære generalforsamling ble avholdt i dag, 6. januar 2016. Den ekstraordinære generalforsamlingen valgte Joanne Owen og Nils Ingemund Hoff til nye aksjonærvalgte medlemmer av Norske Skogs styre.

Sakene på generalforsamlingen ble gjennomført i henhold til innkallingen med unntak av sak 6 (Valg av medlemmer til valg- og honorarkomiteen), som ble trukket. Protokoll, konsernsjefens presentasjon, møtefortegnelse og avstemmingsresultater fra den ekstraordinære generalforsamlingen er vedlagt.

Samleoversikt
De styrende organer i Norske Skog har etter årets ekstraordinær generalforsamling følgende aksjonær- og ansattvalgt sammensetning:

Styret Valg- og honorarkomitéen
Valgt av aksjonærene:
Jon-Aksel Torgersen (leder)
Eilif Due
Siri Beate Hatlen
Nils Ingemund Hoff (ny)
Joanne Owen (ny)

Valgt av de ansatte:
Cecilie Jonassen
Paul Kristiansen
Svein Erik Veie

Valgt av aksjonærene:
Dag J. Opedal (leder)
Marianne E. Johnsen
Svein Erik Nicolaysen
Olav Veum


Valgt av de ansatte:
Kjetil Bakkan

Norske Skog
Kommunikasjon og samfunnskontakt

For ytterligere informasjon:
Norske Skog media:
Kommunikasjonsdirektør 
Carsten Dybevig
Mob: 917 63 117

 
Finansmarkedet: 
Direktør Investor Relations
Tom Rogn
Mob: 948 55 659

protokoll EGF NO
CEO presentation