21 Apr 2016

Nøkkelinformasjon ved reparasjonsemisjon for Norske Skogindustrier ASA

Dato for når vilkårene for emisjonen ble annonsert: 21. april 2016

Siste dag inklusive: 20. april 2016

Ex-dato: 21. april 2016

Record Date (eierregisterdato): 22. april 2016

Vedtaksdato: 20. april 2016

Maksimum antall nye aksjer: 31 512 247

Tegningskurs: NOK 2,24

Øvrig informasjon (valgfritt): Styret har fastsatt nærmere rammer for reparasjonsemisjonen som er varslet tidligere for å reparere for utvanningseffekten av den rettede emisjonen som ble fullført den 31. mars 2016 mot fond under forvaltning av GSO Capital Partners LP og Cyrus Capital Partners, L.P. For ytterligere detaljer om den rettede emisjonen vises det til børsmelding publisert den 31. mars 2016 kl 08:51. Reparasjonsemisjonen vil rettes mot selskapets aksjonærer, med unntak av fond under forvaltning av GSO Capital Partners LP og Cyrus Capital Partners, L.P, og aksjonærer som er hjemmehørende i jurisdiksjoner der reparasjonsemisjonen ikke lovlig kan fremsettes. Aksjeeiere som har rett til å tegne aksjer i reparasjonsemisjonen vil ha rett til å få tildelt 0,1925 aksjer for hver aksje som aksjeeieren er registrert som eier av på ovennevnte Record Date (eierregisterdato). Tegningsrettene vil ikke være omsettelige. Overtegning vil være tillatt, og aksjer som ikke tegnes basert på tegningsrett vil tildeles aksjonærer som overtegner. Ytterligere informasjon vil inntas i prospektet som vil utarbeides i forbindelse med reparasjonsemisjonen.

Denne informasjonen offentliggjøres i henhold til kravene i Løpende forpliktelser.

Norske Skog
Kommunikasjon og samfunnskontakt

For further information:
 

Norske Skog media:
Kommunikasjonsdirektør 
Carsten Dybevig
Mob: +47 917 63 117

 
 

Norske Skog financial markets:
Direktør Investor Relations
Tom Rogn
Mob: +47 948 55 659

This press release shall not constitute an offer to sell or a solicitation of an offer to purchase any securities in the Unites States, and shall not constitute an offer, solicitation or sale in any state or jurisdiction in which such an offer, solicitation or sale would be unlawful. The securities have not been and will not be registered under the Securities Act of 1933 (the "Securities Act"). The  securities  may  not  be  offered  or  sold  in  the  United  States absent registration   under   the  Securities  Act  or  an  applicable  exemption  from registration  requirements. Any public offering of  securities to be made in the United  States will be made  by means of a  prospectus that may be obtained from the  issuer and  that will  contain detailed  information about  the company and management,  as well as financial statements. This press release is being issued pursuant to and in accordance with Rule 135e under the Securities Act.

In  member states  of the  European Economic  Area, this  press release (and any offer  of  the  securities  referred  to  herein  if  made subsequently) is only addressed  to and directed  at persons who  are "qualified investors" within the meaning of Article 2(1)(e) of the Prospectus Directive.

This  press release is directed  only at (i) persons  who are outside the United Kingdom  or (ii) persons who have professional experience in matters relating to investments  falling within Article 19(5) of  the Financial Services and Markets Act  2000 (Financial Promotion) Order 2005 (the "Order") or (iii) high net worth entities,  and other  persons to  whom it  may lawfully be communicated, falling within  Article 49(2) of  the Order  or (iv)  persons to  whom an  invitation or inducement to engage in investment activity (within the meaning of Section 21 of the Financial Services and Markets Act 2000 (the "FSMA")) in connection with the issue  or sale of any notes may otherwise be lawfully communicated or caused to be  communicated  (all  such  persons  together being  referred to as "relevant persons"). Any investment activity to which this communication relates will only be  available to and will only be engaged with, relevant persons. Any person who is not a relevant person should not act or rely on this document or any of its contents.