25 Mai 2016

Generalforsamling i Norske Skog

Norske Skogs generalforsamling ble avholdt i dag, 25. mai 2016. Generalforsamlingen gjenvalgte Eilif Due, Joanne Owen, Nils Ingemund Hoff og Jon-Aksel Torgersen som aksjonærvalgte medlemmer av Norske Skogs styre. Som nytt medlem ble Mimi Berdal valgt. Generalforsamlingen valgte Jon-Aksel Torgersen til styreleder. De ansatte har valgt Cecilie Jonassen, Paul Kristiansen og Svein Erik Veie til styremedlemmer.

Generalforsamlingen gjenvalgte Olav Veum, Marianne E. Johnsen og Svein Erik Nicolaysen til valg- og honorarkomiteen. Olav Veum ble valgt til leder i valg- og honorarkomiteen.

Sakene på generalforsamlingen ble vedtatt i henhold til innkallingen med unntak av sak 10 valg av revisor, som vil bli behandlet på en ekstraordinær generalforsamling.

Protokoll, møtefortegnelse og avstemmingsresultater fra generalforsamlingen er vedlagt.

Samleoversikt
De styrende organer i Norske Skog har etter årets ordinære generalforsamling følgende aksjonær- og ansattvalgt sammensetning:

Styret Valg- og honorarkomitéen
Valgt av aksjonærene:
Jon-Aksel Torgersen (leder)
Eilif Due
Joanne Owen
Nils Ingemund Hoff
Mimi Berdal (ny)

 

Valgt av de ansatte:
Cecilie Jonassen
Paul Kristiansen
Svein Erik Veie

 
Valgt av aksjonærene:
Olav Veum (leder)
Marianne E. Johnsen
Svein Erik Nicolaysen

 

 

Valgt av de ansatte:
Kjetil Bakkan

 

Norske Skog
Kommunikasjon og samfunnskontakt

For ytterligere informasjon:
 

Norske Skog media:
Kommunikasjonsdirektør   
Carsten Dybevig
Mob: 917 63 117

 
 

Finansmarkedet: 
Direktør Investor Relations
Tom Rogn
Mob: 948 55 659

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Protokoll OGF NO