30 Mai 2016

Norske Skog Saugbrugs og Halden kommune er enige om eiendomsskatt og havneareal

Norske Skog og Halden kommune er enige om et forlik i takseringen av fabrikkanleggene i Halden. Partene har i dag signert en avtale om forlik som omfatter prinsipper for taksering fremover og et økonomisk engangsoppgjør for tidligere år. Det har i flere år pågått en tvist både i og utenfor rettssystemet mellom Norske Skog og kommunen om størrelsen på eiendomsskatten. Stridens kjerne har vært hvilke verdivurderingsprinsipper som skal ligge til grunn for takseringen av eiendomsmassen til Norske Skog Saugbrugs. Som en del av forliksavtalen er partene enige om at avtaleverket om havneutvikling på Sauøya endres.

Takstgrunnlaget for 2015 og fremover vil være 1,7 milliarder kroner. Norske Skog Saugbrugs vil frem til neste taksering i 2019, årlig betale 12,0 millioner kroner i eiendomsskatt til Halden kommune. Norske Skog Saugbrugs har betalt 15,6 millioner kroner årlig i eiendomsskatt. Forliket innebærer at Norske Skog Saugbrugs vil få refundert som engangssum 8,6 millioner kroner i for mye innbetalt eiendomsskatt for tidligere år. 

Den sydlige del av Sauøya vil forbli i Norske Skog Saugbrugs eie. Kommunen har tidligere inngått en avtale med Saugbrugs i 2007 og 2010 om utvikling av Sauøya til havneformål med en klausul om tilbakeføring av området til Saugbrugs om planene ikke realiseres. Halden kommune vil i stedet ha forkjøpsrett til markedspris om Saugbrugs velger å selge området til andre.

Konsernsjef i Norske Skog Sven Ombudstvedt utrykker tilfredshet med avtalen: «Norsk prosessindustri kjemper hver eneste dag en kamp for å holde kostnadene nede. Eiendomsskatt er en ekstra byrde mange av våre konkurrenter ikke har. Vi er tilfredse med å ha fått gjennomslag for at våre verdivurderinger av anlegget er blitt akseptert av kommunen.»

Rådmann i Halden Roar Vevelstad sier: «Rådmann i Halden Roar Vevelstad sier: «Kommunen er inne i en stor økonomisk snuoperasjon. Selv om vi mister verdifulle inntekter i årene fremover, er vi samtidig opptatt av at det lokale næringslivet skal ha gode rammebetingelser. Vi er fornøyde med å kunne avslutte denne langvarige eiendomsskattesaken før eventuelle ytterligere kostbare og langvarige rettsprosesser.»

Oslo/Halden, 30. mai 2016

 

For ytterligere informasjon:
Norske Skog media:
Kommunikasjonsdirektør 
Carsten Dybevig
Mob: 917 63 117
Halden kommune: 
Rådmann
Roar Vevelstad
Mob: 957 98 772

Twitter: @Norske_Skog

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12