31 Mai 2016

Norske Skog: Meldepliktig handel - tegning

I forbindelse med reparasjonsemisjonen har styreleder Jon-Aksel Torgersen har gjennom sitt heleide selskap Fiducia AS i dag tegnet 1 000 000 aksjer, hvorav 671 178 som følge av tegningsretter og 328 822 i overtegning. I dag er beholdning på 3 486 644 aksjer.

Astrup Fearnley AS med datterselskap (Gironde AS) har tegnet 1 500 000 aksjer, hvorav 1 172 264 som følge av tegningsretter og 327 736 i overtegning. Jon-Aksel Torgersen er adm.dir. i Astrup Fearnley AS. Astrup Fearnley AS har i dag en beholdning på 5 189 688 og Gironde AS 900 000 aksjer

Tildeling av aksjer som er tegnet utover tildelte tegningsretter (overtegning) er betinget av utfall av allokeringsprosess som vil finne sted ved utløp av tegningsperioden.

Oslo, 31. mai 2016

Norske Skog
Kommunikasjon og samfunnskontakt