15 Jun 2016

Norske Skog: Status finansiering og revisor prosess

Status finansiering
Som omtalt i børsmeldingen den 18. mars 2016 vedrørende låneavtalen med GSO og Cyrus, har Norsk Skog gjennomført en EUR 20 millioner transaksjon for å finansiere salgsprosessen av det geotermiske anlegget på Tasmanfabrikken (New Zealand), og har i tillegg inngått et EUR 10 millioner lån fra GSO og Cyrus. Initiativet med å frigjøre EUR 10 millioner i bundne kontanter pågår fortsatt.

- Dagens tilbakebetaling av juni 2016-obligasjonen avslutter en 7 måneder utfordrende reise for Norske Skog. I denne perioden har vi lykkes i å beskytte verdier for alle interessenter ved å redusere gjelden, forbedre bokført egenkapital med mer enn NOK 1 milliard, redusere årlige renteutbetalinger med mer enn NOK 100 millioner og forlenge låneforfallene i gjennomsnitt med 6 år, sa Mr. Sven Ombudstvedt konsernsjef i Norske Skog.

Revisor prosess
Foretaksregisteret i Brønnøysund har forlenget fristen til å registrere ny revisor for selskapet til 10. august 2016.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12.

Norske Skog
Kommunikasjon og samfunnskontakt

For ytterligere informasjon:

Norske Skog media:
Kommunikasjonsdirektør 
Carsten Dybevig
Mob: 917 63 117
Twitter: @Norske_Skog

 
Norske Skog finansmarkedet:
Direktør Investor Relations
Tom Rogn
Mob: 948 55 659