04 Jul 2016

Norske Skog Saugbrugs utvikler ny teknologi for å lage bedre papir og nye produkter

Norske Skog har samlet fått innvilget NOK 6,5 mill fra Innovasjon Norge til to prosjekter. For videreutvikling av mikrofibrillær cellulose (MFC), eller såkalt nanocellulose, er det bevilget NOK 4,5 mill, mens til utvikling av fiberplater er det gitt støtte på til sammen NOK 2,0 mill.

Mikrofibrillær cellulose (MFC) er et fornybart produkt og har flere interessante anvendelser. MFC vil være en ny råvare som vil forsterke papirbaserte produkter. I tillegg kan nanocellulosen over tid utvikles som en erstatning for plastprodukter, samt som fortykningsmiddel i ulike produkter som for eksempel maling.

- Om vi lykkes med å produsere mikrofibrillær cellulose (MFC) med denne teknologien og bruke dette i vår papirproduksjon, vil dette kunne redusere våre kostnader og gjøre oss mer konkurransedyktige fremover. Samtidig vil MFC-kompetansen være nyttig for hele konsernet, sier Sven Ombudstvedt, konsernsjef i Norske Skog.

Innovasjon Norge har allerede finansiert et ferdig bygget pilotanlegg for MFC-produksjon på Saugbrugs, som vil åpnes senere i år. Anlegget har en kapasitet på rundt 1 tonn pr døgn.

- Vår strategi er å utvikle nye fiber- og energiprodukter i synergi med papirproduksjonen. MFC-anlegget kan bli et av de ledende i verden, og vil på sikt kunne gi Norske Skog en unik kunnskap til å produsere nye miljøvennlige og fornybare produkter i fremtiden, sier Kjell Arve Kure, administrerende direktør i Norske Skog Saugbrugs.

MFC-prosjektet går ut på å fremstille MFC fra termomekanisk masse (TMP), som er den viktigste råvaren til papir. Pilotprosjektet er budsjettert til NOK 18,4 mill hvor Innovasjon Norges støtteandel er NOK 4,5 mill.

Mikrofibrillær cellulose har fått mye oppmerksomhet innen skogsindustriell forskning de siste årene. Materialet har spesielle egenskaper og kan anvendes på en rekke områder. Hittil har forskning og fremstilling av MFC skjedd med kjemisk cellulosemasse som utgangspunkt (sulfat- og sulfittmasse), og det eksisterer kun en håndfull større produksjonsanlegg. Fremstilling av MFC fra termomekanisk masse (TMP) vil være helt nytt. - Treforedlingsindustrien i Østfold har vist stor evne og vilje til omstilling. Dette er et ressurskrevende arbeid med stor risiko. Vi støtter prosjektene for å gi industrien de beste forutsetninger for å lykkes, sier seniorrådgiver Erlend Ystrøm Haartveit i Innovasjon Norge.

- Å skape nye forretningsområder ved Norske Skog Saugbrugs er fremtidsrettet utvikling av en tradisjonell industri. Prosjektene tar utgangspunkt i trefiberkompetanse i verdensklasse, og bruker denne for å skape nye arbeidsplasser i Østfold-regionen, sier Haartveit.

Norske Skog har også fått NOK 2,0 mill i støtte til å utvikle fiberplater. Foreløpige testresultater viser at disse platene har solid struktur, de veier lite og har en særdeles god isolasjonsevne. Prosjektmidlene skal dekke byggingen av et pilotanlegg for å utvikle produksjonsteknikker for full skala produksjon av de nye fiberplatene.  Platene skal testes og utvikles i samarbeid med mulige kunder innenfor byggindustrien. Prosjektet tar sikte på å realisere fullskala produksjon i løpet av kort tid.

Oslo/Halden, 4. juli 2016
Norske Skog
Kommunikasjon og samfunnskontakt

For ytterligere informasjon:
Norske Skog media:
Kommunikasjonsdirektør
Carsten Dybevig
Mob: 917 63 117
Norske Skog finansmarkedet:
Direktør Investor Relations
Tom Rogn
Mob: 948 55 659
 

For Norske Skog Saugbrugs:
Adm dir
Kjell Arve Kure
Mob: + 47 975 38 276

 
 

For Innovasjon Norge:
Oslo, Akershus and Østfold
Seniorrådgiver Erlend Ystrøm Haartveit
Mob: +47 480 76 409