19 Jul 2016

Innkalling til ekstraordinær generalforsamling i Norske Skogindustrier ASA

Norske Skog avholder en ekstraordinær generalforsamling den 10. august 2016 kl 10:00 i Karenslyst allé 2 på Skøyen i Oslo. Innkalling og påmelding til generalforsamlingen finnes på: www.norskeskog.com. Innkalling og påmeldingsinstrukser til generalforsamlingen sendes samtlige aksjonærer med kjent adresse i dag.

Styret i Norske Skog har vedtatt endelig dagsorden for selskapets ekstraordinære generalforsamling:

 1. Åpning av møtet ved styrets leder. Opptak av fortegnelse over møtende og representerte aksjonærer
   
 2. Valg av en person til å undertegne protokollen sammen med møteleder
   
 3. Godkjennelse av innkalling og agenda

  Styret foreslår at innkalling og agenda godkjennes.
 1. Orientering ved konsernsjefen
   
 2. Valg av styre

  Som følge av den omfattende prosessen rundt selskapet, stiller styret sine plasser til disposisjon for å sikre at det styret som skal lede Norske Skog fremover, har full tillit fra aksjonærene. Styrets leder vil ikke ta gjenvalg. Valgkomiteens innstilling vil bli publisert i en børsmelding og på www.norskeskog.com i forkant av generalforsamlingen.
 1. Nyvalg av revisor

  Styret foreslår at BDO velges som ny revisor for Norske Skogindustrier ASA etter anbefaling fra revisjonsutvalget.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12.

Norske Skog
Kommunikasjon og samfunnskontakt


For ytterligere informasjon:

Norske Skog media:

Kommunikasjonsdirektør
Carsten Dybevig
Mob: 917 63 117
@Norske_Skog

Norske Skog finansmarkedet:

Direktør Investor Relations
Tom Rogn
Mob: 948 55 659

Norske Skog innkalling EO GF 10 august 2016