21 Jul 2016

Norske Skog: Oppgradering fra Standard and Poor's

Ratingselskapet Standard and Poor's har oppgradert gjelden til Norske Skogindustrier ASA til CCC+, fra tidligere CCC-. Den kortsiktige kredittvurdering forblir uendret på 'C'. Utsiktene er endret til stabile da Norske Skog er tatt ut av CreditWatch listen, der selskapet har vært siden 29. april 2016. I følge pressemeldingen fra Standard and Poor's reflekterer oppgraderingen bedre likviditetssituasjon og lønnsomhet.

Ingen av Norske Skogs nåværende lån har rente eller andre lånebetingelser knyttet til ratingnivå.

Pressemelding fra Standard and Poor's ligger vedlagt.

Oslo, 21. juli 2016
Norske Skog
Kommunikasjon og samfunnskontakt

For ytterligere informasjon:
 

Norske Skog media:
Kommunikasjonsdirektør
Carsten Dybevig
Mob: 917 63 117
@Norske_Skog
 

Norske Skog finansmarkedet:
Direktør Investor Relations
Tom Rogn
Mob: 948 55 659

160721 Standard Poors Credit Rating Norske Skog