27 Jul 2016

Norske Skog: Oppgradering fra Moody's

Moody's har oppgradert Norske Skogindustrier ASAs selskapsrating til Caa2 fra Caa3. Ratingen som viser sannsynligheten for mislighold (PDR) er oppgradert til Caa2-PD fra tidligere Caa3-PD. Utsiktene på alle ratingvurderingene er stabile. Ifølge Moody's pressemelding, reflekterer oppgraderingen bedre brutto driftsresultat, høyere kapasitetsutnyttelse, et vellykket gjeldsombytte og obligasjonsinnløsning tidligere i år.

Ingen av Norske Skogs nåværende lån har rente eller andre lånebetingelser knyttet til ratingnivå.

Pressemelding fra Moody's ligger vedlagt.

Oslo, 27. juli 2016

Norske Skog
Kommunikasjon og samfunnskontakt

 

For ytterligere informasjon:
Norske Skog media:
Kommunikasjonsdirektør 
Carsten Dybevig
Mob: 917 63 117
Twitter; @Norske_Skog
Norske Skog finansmarkedet: 
Direktør Investor Relations
Tom Rogn
Mob: 948 55 659

 

160727 Oppgradering fra Moodys