10 Aug 2016

Ekstraordinær generalforsamling i Norske Skog

Norske Skogindustrier ASA avholdt i dag en ekstraordinær generalforsamling, som gjenvalgte Eilif Due, Joanne Owen, Nils Ingemund Hoff og Mimi Berdal som aksjonærvalgte medlemmer av Norske Skogs styre. Som nytt medlem og styreleder ble Henrik August Christensen valgt.

BDO ble i henhold til agendaen valgt som ny revisor i Norske Skogindustrier ASA.

Samleoversikt
De styrende organer i Norske Skog har etter den ekstraordinære generalforsamlingen følgende aksjonær- og ansattvalgt sammensetning:

Styret

Valgt av aksjonærene:
Henrik A Christensen (leder)(ny)
Eilif Due
Joanne Owen
Mimi Berdal
Nils Ingemund Hoff

Tidligere valgt av de ansatte:
Cecilie Jonassen
Paul Kristiansen
Svein Erik Veie

Protokoll, møtefortegnelse og avstemmingsresultater fra generalforsamlingen er vedlagt.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12.

Norske Skog
Kommunikasjon og samfunnskontakt

For ytterligere informasjon:

Norske Skog media:
Kommunikasjonsdirektør 
Carsten Dybevig
Mob: 917 63 117

Finansmarkedet: 
Direktør Investor Relations
Tom Rogn
Mob: 948 55 659

EGF protokoll NO