17 Aug 2016

Arendalsuka: Invitasjon til pressen

Innovasjon gir nye vekstnæringer for skogsindustrien

Treforedlingsindustriens Bransjeforening og Norske Skog arrangerer gratis frokostmøte på Cafe Victor (Kirkegaten 5, Arendal (ved Pollen/innerst på havna)) fredag 19. august kl 08.30-10.00.

Tema for frokostmøtet blir: «Innovasjon gir nye vekstnæringer for skogsindustrien». Nye innovasjoner innenfor treforedlingsindustrien skaper helt nye produkter. Det foregår i dag omfattende forskning og utvikling både hos Norske Skog i Halden og på Skogn, hos Borregaard i Sarpsborg, hos Hunton på Gjøvik og flere andre treforedlingsbedrifter i Norge.

  • Norske Skog har igangsatt biogassprosjekter ved flere av sine fabrikker og er med støtte fra Innovasjon Norge i full gang med å utnytte tremassen til nye, fornybare produkter som vil erstatte dagens fossile plastprodukter.
  • Borregaard har mottatt EU-støtte på EUR 25 millioner, tilsvarende 232 millioner kroner, til utvikling og kommersialisering av mikrofibrillær cellulose under merkenavnet Exilva. Med støtte fra Innovasjon Norge satser de på å utvikle produkter fra sukker med høy verdi.
  • Hunton investerer rundt 120 millioner kroner i en ny fabrikk på Gjøvik for produksjon av naturvennlig trefiberisolasjon. Den nye fabrikken vil sysselsette rundt 50 personer og forbruke 70 000 kubikkmeter gran hvert år.

Til å diskutere om vi forvalter vi dagens skogressurser godt nok til å skape nye, fremtidige vekstnæringer, kommer Sven Ombudstvedt (Norske Skog), Dag Arthur Aasbø (Borregaard), Olav Veum (Norges Skogeierforbund), Frederic Hauge (Bellona), Else May Botten (Ap), Gunnar Gundersen (H) og Rasmus Hansson (Miljøpartiet de Grønne) og Inger-Lise Nøstvik (NPI).

Oslo, 17. august 2016

For ytterligere informasjon:

Carsten Dybevig
Styreleder i Treforedlingsindustriens Bransjeforening
Kommunikasjonsdirektør i Norske Skog
Mobil: 917 63 117
Twitter: @Norske_Skog