Go to content
Norske Skog - More than Paper
Norske Skog / About Norske Skog / Press room / News articles

Robotisering og digitalisering i skogkjeden fremover

Digitalisering og strukturendringer må til for å ruste skog-industrien for framtiden. Tirsdag 15. august kl 08.30 på Cafe Victor i Arendal møtes ledelsen i Borregaard, Norske Skog og Norges Skogeierforbund for å diskutere med politikere og miljøbevegelse.

Fornybare ressurser vil være avgjørende for verdensøkonomien i fremover, og skogdrift som sentral bionæring vil spille en stadig viktigere rolle i utviklingen av ny og bærekraftig produksjon.

Papirindustrien vil digitaliseres, nye og smarte produkter fra treforedling vil kunne brukes til klær, mat, tekstiler og bildeler. Digitalisering og robotisering i skogkjeden vil innebære en mer presis høsting, mindre svinn, mer effektiv produksjon og bedre logistikk. Kort sagt: Framtiden innebærer flere produkter for hvert tre.

Men det hjelper ikke om industrien produserer mer effektivt, hvis man ikke får solgt produktene sine. I økende grad er skogkjeden avhengig av produktutvikling, nye logistikkløsninger, samt en kontinuerlig informasjonsstrøm fra kundene – hva de trenger, hvor mye og når.

Debatten er åpen for alle, og finner sted på Cafe Victor i Arendal, tirsdag 15/8 kl. 08.30-10.00.

Deltakere fra næringen vil bli:

  • Lars P.S. Sperre (Norske Skog - konsernsjef)
  • Dag Arthur Aasbø (Borregaard – direktør organisasjon og samfunnskontakt)
  • Olav Veum (styreleder Norges Skogeierforbund)

Fra miljøorganisasjoner:

  • Frederic Hauge (Bellona)

Fra politikerne:

  • Geir Pollestad (Sp), leder av Næringskomiteen
  • Åshild Bruun-Gundersen (Frp), førstekandidat for Frp i Aust Agder
  • Dag-Terje Andersen, stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet

CONTACT INFORMATION

Norske Skog ASA
PB 294 Skøyen
0213 Oslo
Norway
info@norskeskog.com

Phone: +47 22 51 20 20
See more contact information

VISITORS

Norske Skog ASA
Sjølyst plass 2
0278 Oslo