Go to content
Norske Skog - More than Paper
Norske Skog / About Norske Skog / Press room / Press releases / Norwegian press releases

CEBINA – miljøforbedrer andre produkter

14 December 2020

Norske Skog Saugbrugs har siden 2006 jobbet med utvikling av nye og bærekraftige produkter. Nanocelluloseproduktet CEBINA har blitt utviklet i i løpet av de siste 10 årene ved Saugbrugs. CEBINA er et naturlig produkt av fibrillert cellulose som gir forbedrede flytegenskaper til væsker og armering i faste materialer. Anvendelse av CEBINA spenner fra styrkeøkning i papir og lim til anti-drypp effekt i maling. Etter omfattende markedsføringsarbeide selges nå CEBINA produkter til flere eksterne kunder i Norge og internasjonalt.

«Salgene av CEBINA i siste kvartal er utrolig spennende. Vi har klart å etablere et godt samarbeid med aktører som har sett potensialet i det grønne og bærekraftige produktet vårt,» sier Hugo Harstad, direktør for CEBINAs forretningsutvikling i Norske Skog Saugbrugs.

Videreutviklingen av CEBINA foregår for fullt, og Saugbrugs jobber blant annet sammen med Re-Turn i Fredrikstad for å finne nye applikasjoner. I 2020 har en ny variant av CEBINA blitt tatt frem hvor vannet som fibrillene er suspendert i, er blitt erstattet med en polymer. Dette muliggjør anvendelse av CEBINA i epoksy gulvbelegg og lim. I samarbeid med Re-Turn, Gjøco og Solberg Gulv & Industribelegg har Saugbrugs utviklet CEBINA gjennom storskala produksjonstest og ved legging av gulv. I november ble det første gulvet lagt på et 60 kvadratmeters areal ved Saugbrugs, etterfulgt av et 400 kvadratmeters areal i desember.

«CEBINA erstatter dagens fyllmiddel ved å gi økt tykkelse og bedre flytegenskaper hos epoksyen. Denne epoksyløsningen er spesielt interessant fordi den helsemessig overgår dagens produkter og gir tidsbesparelse. I tillegg vil denne teknologien muliggjøre  mer bærekraftige løsninger for lim og maling. Produksjonskapasiteten av de nye CEBINA produktene vil utvides i takt med forventet etterspørsel,» sier Hugo Harstad.

CEBINA lages ved å bryte ned trefiber til treets minste byggeklosser – fibriller, som danner et nettverk av lange tråder av mikrolengde og nanotykkelse. CEBINA danner et nettverk av mikrolengder i nanobredde. Ett gram CEBINA kan dekke en hel tennisbane, eller strekkes åtte ganger rundt jorden. Disse utrolige overflate- og lengdeegenskapene gir CEBINA unike kvaliteter.

Eier og daglig leder i Solberg Gulv & Industribelegg, Jørn Solberg, sier: “CEBINA produktet flyter godt på horisontale flater og fungerer godt på vegg uten å sige. CEBINA fjerner helse utfordringer med eksisterende produkter og sparer tid.” 

Forskningsarbeidet på CEBINA startet allerede i 2006 med oppstart av industriell produksjon i 2017. Norges forskningsråd og Innovasjon Norge har vært viktige bidragsytere til suksessen. CEBINA var i utgangspunktet planlagt benyttet i papirproduktene til Saugbrugs, men viste seg raskt å ha potensiale i et spekter av anvendelser. Utvikling av nye bærekraftige produkter krever godt samarbeid med både forsknings- og utviklings-institusjoner, og industri. Norske Skog Saugbrugs har et nært samarbeid med forskningsaktørene PFI RISE, NORCE og Re-Turn.

«Norske Skog Saugbrugs har i flere år jobbet med utvikling av nye og bærekraftige produkter. I tillegg til CEBINA har vi utviklet biogass produksjon fra rensevann og teknologi knyttet til anvendelse av returplast styrket med trefiber,» sier Kjell-Arve Kure, fabrikkdirektør ved Norske Skog Saugbrugs.

Om Norske Skog Saugbrugs 
Norske Skog Saugbrugs har 450 ansatte og en omsetning på NOK 2,0 milliarder samt en produksjonskapasitet på 330 000 tonn (fra 1. januar 2021) magasinpapir med hovedmarkeder i Europa og Nord-Amerika. Saugbrugs produserer årlig 2,7 mill nm3 biogass.

CONTACT INFORMATION

Norske Skog ASA
PB 294 Skøyen
0213 Oslo
Norway
info@norskeskog.com

Phone: +47 22 51 20 20
See more contact information

VISITORS

Norske Skog ASA
Sjølyst plass 2
0278 Oslo