Go to content
Norske Skog - More than Paper
Norske Skog / About Norske Skog / Press room / Press releases / Norwegian press releases

Norske Skog selger næringsareal til Fiskå Mølle

15 July 2021

Norske Skog Skogn selger 45 dekar næringsareal til Fiskå Mølle AS. Fiskå vil etablere et anlegg for mottak og foredling av norskprodusert korn, fortrinnsvis regionalt i Trøndelag. Arealet ligger nord for Hotranelva i tilknytning til eksisterende næringsareal. Deler av arealet er allerede tilrettelagt for industriformål, mens deler av arealet mot Hotranelva vil tilpasses Fiskås næringsformål. Se tidligere publisert pressemelding der Miljødirektoratet har inngått avtale om kjøp av Norske Skogs arealer mellom Sjøvegen og utløpet av Hotranelva med formål om varig vern. 

- Norske Skog Skogn er svært tilfredse med å kunne tilby Fiskå et næringsareal på Fiborgtangen. Salget passer inn i vår strategi om å tilby næringsarealer til blå og grønne næringer. I likhet med Norske Skog Skogn er Fiskå en del av den grønne, bærekraftige sirkulærøkonomien. Fiskås etablering vil være et viktig miljøforbedringstiltak og de totale CO2-utslippene rundt kornhåndtering vil reduseres gjennom en mer effektiv utnyttelse av eksisterende infrastruktur, som vei, bane og båt, forteller Bjørn Einar Ugedal, administrerende direktør ved Norske Skog Skogn. 

- Trøndelag er et av landets store kornområder. Vi vil med anlegget på Fiborgtangen sikre høy egendekning av norsk korn, som er den største råvaren i vårt kraftfôrsortiment. Det er viktig å sikre bøndene i Trøndelag god avsetning og optimal logistikk for korn som produseres. Fiborgtangen er derfor en ideell lokasjon for et nytt produksjonsanlegg for kraftfôr. Nærheten til E6 og de optimale havnemulighetene vil gi oss en effektiv bil- og båtlogistikk for råvarer og handelsvarer, sier Leif Kåre Gjerde, daglig leder i Fiskå Mølle

Norske Skog Skogn har gjennom salg av næringsarealer til Fiskå Mølle fortsatt arbeidet med å utvikle Fiborgtangen til en attraktiv næringsklynge for eksisterende, regionale bedrifter og nyetableringer. Tidligere har blant annet Biokraft AS, som produserer og selger biogass, etablert seg i næringsparken.  Norske Skog Skogn vil fortsette arbeidet med å tilrettelegge næringsarealer for industrielle aktører og andre som ser synergieffekter med å etablere seg på området. Fiborgtangen har fordelaktig tilgang til havn, jernbane og vei samt tilkoplingsmuligheter til viktig infrastruktur som energi- og vann.

 

Om Norske Skog Skogn
Norske Skog Skogn har 350 ansatte og en omsetning på NOK 2,0 milliarder samt en produksjonskapasitet på 400 000 tonn avispapir og 100 000 forbedret avispapir med hovedmarkeder i Norden, sentral-Europa, Storbritannia og Asia.
 

Om Fiskå Mølle
Konsernet Fiskå Mølle har 120 ansatte og 8 virksomheter geografisk spredt rundt i Sør-Norge. Selskapet omsetter for NOK 1,9 milliarder. Selskapet foredler norsk korn ved møller strategisk plassert i de viktigste kornproduserende områdene i Norge. I tillegg til salg av kraftfor, gjødsel og andre driftsmiddel til landbruket tilbyr Fiskå Mølle rådgivingstjenester til blant annet norske bønder.

 

For ytterligere informasjon

Norske Skog Skogn:
Administrerende direktør
Bjørn Einar Ugedal
bjorn-einar.ugedal@norskeskog.com 
Mob: +47 916 62 445

 

Norske Skog media: 
Kommunikasjonsdirektør
Carsten Dybevig
carsten.dybevig@norskeskog.com
Mob: +47 917 63 117

Norske Skog Investor Relations:
Investor relations manager
Even Lund
Even.lund@norskeskog.com
Mob: +47 906 12 919   


Fiskå Mølle media:
Markedssjef
Tommy Nordbø
tommy.nordbo@fiska.no
Mob: +47 416 30 115 

CONTACT INFORMATION

Norske Skog ASA
PB 294 Skøyen
0213 Oslo
Norway
info@norskeskog.com

Phone: +47 22 51 20 20
See more contact information

VISITORS

Norske Skog ASA
Sjølyst plass 2
0278 Oslo