Go to content
Norske Skog - More than Paper
Norske Skog / About Norske Skog / Press room / Press releases / Norwegian press releases

Ordinær generalforsamling i Norske Skog

16 April 2020

Norske Skogs ordinære generalforsamling ble avholdt i dag, 16. april 2020. Sakene på generalforsamlingen ble vedtatt i samsvar med forslag fra styret og valgkomiteen.
Protokollen og konsernsjefens presentasjon fra generalforsamlingen er vedlagt, og de vil sammen med tv-opptaket være tilgjengelige på selskapets hjemmesider www.norskeskog.com. 
Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven § 5-12.

For ytterligere informasjon:
Norske Skog media:
Direktør kommunikasjon og samfunnskontakt
Carsten Dybevig
carsten.dybevig@norskeskog.com
Mob: +47 917 63 117

Norske Skog Investor Relations:
Investor relations manager

Even Lund
Even.lund@norskeskog.com
Mob: +47 906 12 919

CONTACT INFORMATION

Norske Skog ASA
PB 294 Skøyen
0213 Oslo
Norway
info@norskeskog.com

Phone: +47 22 51 20 20
See more contact information

VISITORS

Norske Skog ASA
Sjølyst plass 2
0278 Oslo