Go to content
Norske Skog - More than Paper
Norske Skog / About Norske Skog old page / Press room / News articles

Konsernsjefen i Norske Skog fratrer

Niels Petter Wright har besluttet, og kommet til enighet med styret, om å fratre som konsernsjef i Norske Skog AS med umiddelbar virkning. Styrets leder, Sven Ombudstvedt, vil fungere som konsernsjef inntil en permanent erstatter er på plass.

I løpet av de siste få månedene har Niels Petter Wright og styret erfart at de har hatt ulike synspunkter på hvordan selskapets drift skal videreutvikles.

Styret ønsker å uttrykke sin takknemlighet for Niels Petter Wrights innsats og arbeid i den tiden han har vært ansatt, og ønsker ham lykke til videre.

CONTACT INFORMATION

Norske Skog ASA
PB 294 Skøyen
0213 Oslo
Norway
info@norskeskog.com

Phone: +47 22 51 20 20
See more contact information

VISITORS

Norske Skog ASA
Sjølyst plass 2
0278 Oslo