Go to content
Norske Skog - More than Paper
Norske Skog / Investors / Press releases / Norwegian press releases

Norske Skog Saugbrugs får støtte til å bygge demonstrasjonsanlegg for biokomposittproduksjon

16 December 2020

Innovasjon Norge har bevilget 15 millioner kroner i støtte til å bygge et demonstrasjonsanlegg for utvikling av fiberkomposittproduksjon ved Norske Skog Saugbrugs. Dette vil akselerere det pågående utviklingsarbeidet med å industrialisere produksjonen av en ny type biokompositt, som blant annet kan inngå i møbler, emballasje og bilinteriør. Norske Skog Saugbrugs vil utvikle bærekraftige løsninger knyttet til plastråvare, fiberinnblanding, teknologiutvikling og testing av biokompositter.

- Vi ønsker å bidra til redusert plastforbruk ved å skape nye, grønne produkter med vesentlig redusert karbonfotavtrykk og finne gode løsninger for å resirkulere vesentlig mer plast enn i dag. Anlegget er avgjørende for å få fart på industrialiseringen av nye bærekraftige, biobaserte produkter, sier administrerende direktør Kjell-Arve Kure ved Norske Skog Saugbrugs.

Norske Skog Saugbrugs er nå godt i gang med utviklingen av å finne løsninger på problemstillinger knyttet til plastråvare, fiberinnblanding, teknologiutvikling og testing av biokompositter. Demonstrasjonsanlegget vil være en forutsetning i det videre utviklingsarbeidet for å lykkes.

Biokompositten består av fiber fra gran, produsert ved anlegget til Saugbrugs, som sammen med termoplast blandes og leveres som pellets til plastindustrien for å fremstille ulike produkter som møbler, bilinteriør, rør, byggartikler, forbruksartikler, emballasje mm. Bruk av gjenvunnet termoplast er også en viktig del av utviklingsarbeidet som pågår. Den nye innovasjonen gir en biokompositt, som erstatter plast, reduserer fossilt CO2 utslipp, reduserer oljeforbruk, gir bedre ressursutnyttelse ved økt bruk av resirkulerte og fornybare råvarer.

- Potensialet for å redusere CO2-utslipp er betydelig i dette prosjektet. Det er også viktig for å utvikle produkter det vil bli stor etterspørsel etter. Bruk av returplast, og utvikling av resirkulerbare biokompositter kan være et viktig grep for å nærme seg en mer sirkulær økonomi. Selskapet har både evne og vilje til å gjennomføre denne krevende teknologiutviklingen, og det blir spennende å følge utviklingen videre, sier Kristin Willoch Haugen, regiondirektør for Innovasjon Norge i Oslo og Viken. 
 

Om Norske Skog Saugbrugs 
Norske Skog Saugbrugs har 450 ansatte og en omsetning på NOK 2,0 milliarder samt en produksjonskapasitet på 330 000 tonn magasinpapir (fra 1. januar 2021) med hovedmarkeder i Europa og Nord-Amerika. Saugbrugs produserer årlig 2,7 mill nm3 biogass.

CONTACT INFORMATION

Norske Skog ASA
PB 294 Skøyen
0213 Oslo
Norway
info@norskeskog.com

Phone: +47 22 51 20 20
See more contact information

VISITORS

Norske Skog ASA
Sjølyst plass 2
0278 Oslo