Go to content
Norske Skog - More than Paper
Norske Skog / Investors / Press releases / Norwegian press releases

Oppløftende resultater

16 August 2019

Vi har fortsatt den gode trenden fra 2018 og har svært gode resultater så langt i 2019. Tross fallende etterspørsel har vi greid å opprettholde en høy produksjonskapasitet som beviser at våre fabrikker har konkurranskraft og er markedstilpasningsdyktige. Konsernets lave gjeld og gode inntjening er et svært godt utgangspunkt i prosessen med å børsintrodusere selskapet for nye investorer, sier Sven Ombudstvedt, styreleder og konsernsjef i Norske Skog.

Kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter var NOK 531 millioner i første halvår 2019. Kontantstrøm fra investeringsaktiviteter var i samme periode NOK -180 mill. Brutto driftsresultat (EBITDA) inkluderer en bokført gevinst på NOK 89 mill ved salg av vannkraftverk i Østerrike. Etterspørselen etter avispapir i Europa ble redusert med 6% i første halvår 2019 sammenlignet med samme periode i fjor. Magasinpapiretterspørselen falt med henholdsvis 11% og 12% for SC (superkalandrert) og LWC (bestrøket). Norske Skogs fabrikker hadde 90% kapasitetsutnyttelse i 1H 2019.

Klima- og miljødepartementet omgjorde beslutningen om å avkorte Norske Skog Saugbrugs for CO2-kompensasjon, som betyr at Saugbrugs for årene 2018-20 vil motta over NOK 220 mill i CO2-kompensasjon.

Regjeringens beslutning om å gi oss CO2-kompensasjon er et betydelig bidrag til å opprettholde eksisterende virksomhet i Norge og å investere i ny fremtidsrettet virksomhet. Det pågår for tiden et betydelig utviklingsarbeid for å skape nye inntektsstrømmer ved flere fabrikker. Disse vekstinitiativene vil i tiden som kommer bli realisert der avkastningen blir mest forutsigbar og vellykket over tid, sier Ombudstvedt.

Norske Skogs langsiktige strategi er fortsatt å forbedre kjernevirksomheten, konvertere enkelte av konsernets papirmaskiner og diversifisere innen bioenergi, fiber og biokjemikalier.

Norske Skog og FNs mål for en bærekraftig utvikling

Norske Skog publiserer i dag på www.norskeskog.com en oppdatert samfunnsansvarsrapport der ambisjoner og resultater blir sett i sammenheng med FNs 17 bærekraftsmål.

- For ytterligere å demonstrere vårt samfunnsansvarsengasjement har vi utarbeidet denne rapporten i tråd med FNs mål for en bærekraftig utvikling. Norske Skog er opptatt av å bidra til å oppfylle de målene vi kan påvirke, sier Ombudstvedt.

Om Norske Skog

Norske Skog er en ledende produsent av publikasjonspapir med sterke markedsposisjoner i Europa og Australasia. Konsernet er den tredje største produsenten i Europa og den største produsenten i Australia.

Norske Skog driver til sammen syv lønnsomme papirfabrikker, strategisk plassert nær attraktive markeder. Total papirproduksjonskapasitet er på 2,6 millioner tonn, hvorav 1,7 millioner tonn er avispapir og 0,9 millioner tonn er magasinpapir (superkalandrert og bestrøket). Norske Skog-konsernet har ca 2.400 ansatte, og hadde i 2018 en omsetning og brutto driftsresultat (EBITDA) på henholdsvis NOK 12,6 milliarder og NOK 1,0 milliarder.

16. august 2019

Norske Skog kommunikasjon og samfunnskontakt

For ytterligere informasjon:

Norske Skog presse:

Direktør kommunikasjon og samfunnskontakt
Carsten Dybevig
Epost: carsten.dybevig(at)norskeskog.com
Tlf: 917 63 117
Twitter: @Norske_Skog

Les rapporten her

CONTACT INFORMATION

Norske Skog ASA
PB 294 Skøyen
0213 Oslo
Norway
info@norskeskog.com

Phone: +47 22 51 20 20
See more contact information

VISITORS

Norske Skog ASA
Sjølyst plass 2
0278 Oslo