News

 • Robotisering og digitalisering i skogkjeden fremover

  Digitalisering og strukturendringer må til for å ruste skog-industrien for framtiden....
  Read more...

 • Norske Skog Skogn takes part in “EffiSludge for LIFE”

  We will participate in an European demonstration project for a sustainable pulp and paper industry called EffiSludge for LIFE....
  Read more...

 • Robin Bullen – apprentice from Skogn became national champion

  Robin Bullen, currently apprentive at the Skogn mill, became Norwegian champion in vocational subjects in the field of industrial mechanic profession ...
  Read more...

All News

Latest press release

Oceanwood new owner of Norske Skog AS

FRADRAG FOR TAP PÅ AKSJER I NORSKE SKOGINDUSTRIER ASA - 2017

 Konkurs er realisasjon
Konkurs ble åpnet i Norske Skogindustrier ASA den 19. desember 2017. Konkursåpning regnes som realisasjon av aksjene med null i vederlag, jf. Skatte-ABC for 2018, pkt. 3.6 ”Konkurs”. Tap på aksjene er derfor fradragsberettiget på skattemeldingen 2017 for privatpersoner bosatt i Norge, etter vanlige regler.

 
Formue
VPS-oppgaven som ble utsendt pr. 31.12.17 er feil. Ved konkursen 19.12.17 ble aksjene uten verdi, og aksjene skal derfor ikke føres opp som formue pr 1. januar 2018.


Beregning av tap

Som følge av konkursen, tilsvarer tapet i utgangpunktet samlet inngangsverdi på aksjene. Med samlet inngangsverdi forstås det du har betalt pr aksje multiplisert med det antall aksjer du eide pr 19. desember 2017, med tillegg for evt. meglerprovisjon. Inngangsverdien finner du i den detaljerte Aksjeoppgaven. Visse særtilfeller hvor inngangsverdien er gjenstand for korrigering, er omtalt nedenfor.
 
Les mer om fradraget her

Business Units

Mail

Norske Skog AS
PB 294 Skøyen
0213 Oslo
Norway
info@norskeskog.com

Phone: +47 22 51 20 20
Main fax: +47 22 51 20 21
See more contact information

Visitors

Norske Skog AS
Karenslyst allé 49
0278 Oslo

Norske Skog AS, PB 294 Skøyen, 0213 Oslo, Norway

Phone: +47 22 51 20 20 - Main fax: +47 22 51 20 21