• Responsibility

  Environment

  At Norske Skog, we are committed to reducing our environmental impact through sustainable operations and continuous improvement.

 • thicker – stiffer – cleaner

  NorSC Value

  The smart SC alternative!

  More info
 • Norske Skog

  Responsibility

  Being able to document responsible business practices based on our values, policies and guidelines is important for a global company like Norske Skog.

News

 • Robotisering og digitalisering i skogkjeden fremover

  Digitalisering og strukturendringer må til for å ruste skog-industrien for framtiden....
  Read more...

 • Norske Skog Skogn takes part in “EffiSludge for LIFE”

  We will participate in an European demonstration project for a sustainable pulp and paper industry called EffiSludge for LIFE....
  Read more...

 • Robin Bullen – apprentice from Skogn became national champion

  Robin Bullen, currently apprentive at the Skogn mill, became Norwegian champion in vocational subjects in the field of industrial mechanic profession ...
  Read more...

All News

Latest press release

Niels Petter Wright appointed as new CEO of Norske Skog group

FRADRAG FOR TAP PÅ AKSJER I NORSKE SKOGINDUSTRIER ASA - 2017

 Konkurs er realisasjon
Konkurs ble åpnet i Norske Skogindustrier ASA den 19. desember 2017. Konkursåpning regnes som realisasjon av aksjene med null i vederlag, jf. Skatte-ABC for 2018, pkt. 3.6 ”Konkurs”. Tap på aksjene er derfor fradragsberettiget på skattemeldingen 2017 for privatpersoner bosatt i Norge, etter vanlige regler.

 
Formue
VPS-oppgaven som ble utsendt pr. 31.12.17 er feil. Ved konkursen 19.12.17 ble aksjene uten verdi, og aksjene skal derfor ikke føres opp som formue pr 1. januar 2018.


Beregning av tap

Som følge av konkursen, tilsvarer tapet i utgangpunktet samlet inngangsverdi på aksjene. Med samlet inngangsverdi forstås det du har betalt pr aksje multiplisert med det antall aksjer du eide pr 19. desember 2017, med tillegg for evt. meglerprovisjon. Inngangsverdien finner du i den detaljerte Aksjeoppgaven. Visse særtilfeller hvor inngangsverdien er gjenstand for korrigering, er omtalt nedenfor.
 
Les mer om fradraget her

Business Units

Mail

Norske Skog AS
PB 294 Skøyen
0213 Oslo
Norway
info@norskeskog.com

Phone: +47 22 51 20 20
Main fax: +47 22 51 20 21
See more contact information

Visitors

Norske Skog AS
Karenslyst allé 49
0278 Oslo

Norske Skog AS, PB 294 Skøyen, 0213 Oslo, Norway

Phone: +47 22 51 20 20 - Main fax: +47 22 51 20 21